Valmatematik inför 14 september

Val2010

Idag är det bara 178 dagar kvar till valet och partierna i både kommun, landsting och riket gör fler och fler förberedelser, utspel görs och planerar, material färdigställs och läggs ut på beställning, och mycket, mycket annat.

Allt handlar om att övertyga ett visst antal person att läggs sin röst på ett visst parti vid valet – helst ska rösten läggas på ”mitt” parti, men det är väljarna som bestämmer. Läs mer

Skolfrågan i Laxå kommun?

image

Vid ett extra fullmäktigemöte den 5 mars togs det sista (?) beslutet i skolorganisationsfrågan som varit aktuell sedan början av 2012. Beslutet i fullmäktige innebär att drygt halva byggnaden i Hasselfors flyttas till Centralskolan i Laxå som grunden för ”nya Kanalskolan” intill Centralskolan. Den nya skolan blir också tillbyggd för att kompensera för de lokaler som lämnats kvar i Hasselfors samt plats för barnen från Linneans förskola som flyttas från nuvarande lokaler i von Boij-området. Läs mer

Grattis på födelsedagen!

 

image Idag den 20 mars fyller Kristdemokraterna 50 år! Kristdemokraterna i Laxå vill gratulera och bidra till en födelsedagspresent i september månad på ca 7 % i valresultat till riksdagen, vi i Laxå siktar på ca 15 % av rösterna.

Läs mer om vårt parti inGöran Hägglunds debattartikel i Dagen, klicka på bilden.

Interpellation – ang halverad arbetsgivaravgift för ungdomar

interpellation0001

Den 3 mars lämnade Bo Rudolfsson in en interpellation till Tommy Holmqvist, ordförande i kommunstyrelsen Laxå ang den halverade arbetsgivaravgiften som regeringen införde i två steg 2007 och 2009. Från 2014 blir det ännu billigare och därmed lättare att anställa ungdomar upp till 23 år.

Bo Rudolfsson ställer följande frågor till Tommy Holmqvist (S):

  • Hur många ungdomar under 26 år har Laxå kommun anställt under 2009 – 2013 och hur många var anställa under 2013?
  • Hur mycket har Laxå kommun sparat per år på den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar åren 2009-2013?
  • Även om Laxå kommun kanske har få ungdomar under 23 år anställda, vill jag ändå fråga vad en sänkning av arbetsgivaravgiften till 10,21 % skulle innebära för Laxå kommun?

Läs hela interpellationen här

 

Saltängsskolan är bästa platsen för lågstadiet i Laxå tätort

YrkandKF140227

Vid Kommunstyrsens möte torsdagen 27 februari yrkande Bo Rudolfsson (KD), att flytten av delar av Hasselfors skola skulle ske till Saltängsskolan för att skapa en lågstadieskola i Laxå tätort. – Att ha flera lågstadieskolor i tätorten är i långa loppet mer kostsamt. Att ha en lågstadieskola är också vist utifrån den minskning av barn i varje årskulle som skett under senaste 10-års perioden och hur framtiden blir är svårt att sia om. Vi anser att Saltängsskolan är bästa platsen för lågstadiet i Laxå tätort,  säger Bo Rudolfsson i en kommentar till beslutet av majoriteten i KS.

Det beslut som Kommunstyrelsen tog av avslag till Rudolfssons yrkande och bifall till att flytten skulle ske till Centralskolan. Detta yrkande stöddes av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet.