Färdig detaljplan för Saltängens Ekoby

Ända sedan ett antal hyreshus revs i Saltängenområdet har kommunen diskuterat och planerat för den framtida användningen av detta markområde.

Laxå kommun har beställt en ny detaljplan för Ekobyn och nu har Sydnärkes Byggförvaltningen tagit fram detaljplan och illustration (bilden) på hur området skulle kunna bebyggas.

Området är planerat för ett antal hus/villor/parhus runt den planerade sjön i området. Det är även plats för ett stort antal kolonilotter i den västra delen av området.