Nya politiker för (KD) i Laxå kommun

På eftermiddagen/kvällen  23 september genomfördes Kommunfullmäktige i Laxå kommun och då genomfördes också ett antal val av nya politiker. Dessa nyval var till stor del på grund av att Thorbjörn och Bitte Bäckrud flyttat från kommunen till Västervik på östkusten.

Som ny ledamot i Kommunstyrelsen och ny Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) valdes Ivonny Falk, Finnerödja.

Som ny ledamot i BUN valdes Henna Tirkkonen, Granfallet Finnerödja. Henna har tidigare varit ersättare i BUN men kom nu in som ordinarie ledamot.

 

 

 

I och med att Henna Tirkkonen gick in som ordinarie ledamot blev det en plats ledig som ersättare som ännu inte är fylld. Till ersättare valdes dock Amal Obeid, Laxå men hon valdes till den plats som blev ledig då Ingemar Schön avgick från det uppdraget före sommaren.

Rebecka Schön, Hasselfors valdes som ersättare i direktionen i Sydnärkes Utbildningsförbund som bl.a. driver Alléskolan i Hallsberg.

Robert Andersson, Laxå valdes som ersättare i Sydnärkes Byggnämnd och sedan tidigare är han ledamot i Kulturnämnden