Beslut vid KS 31 oktober

Vid dagens kommunstyrelse var det ett flertal ärenden som avgjordes utan större åsiktsskillnader mellan majoritet och opposition. Det var också första styrelsemötet för Johan von Scheele (M) som valdes till ersättare vid fullmäktige 23 oktober. Idag fick han ersätta Centerpartiets representant som inte kunde närvara.

Några av de ärenden i dagordningen som avgjordes var: Läs mer

Debattartikel om Länspendelen

Debattartikel_Lanspendel6

Idag (2013-10-29) hade Bo Rudolfsson, Laxå (KD) och Tom Rymoen, Nora (M) en debattartikel införd i Nerikes Allehanda för en snabbare införande av en Länspendel mellan Nora och Laxå.

Under hela 2013 har Örebro Läns Landsting haft en ”tåggrupp” som träffats ganska oregelbundet för att samtala och planera för Länspendeln. Tyvärr var det senaste mötet med gruppen någon gång före sommaren – så arbetet behöver påskyndas för att komma fram till en lösning på frågan om en Länspendel mellan Nora och Laxå (Finnerödja).  Klicka här för att läsa debattartikeln

Budget 2014

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Vid senaste kommunfullmäktige torsdagen den 23 oktober behandlades Budget 2014 och om det var majoritetens (S+V) förslag eller förslaget från Ett bättre Laxå (KD, M, C, FP och MP) som skulle godkännas av fullmäktige. Inget av förslagen innehåller något förslag om skattehöjning men det som skiljer mellan förslagen är främst synen på valfrihet och näringslivsklimat. Majoritetens förslag Read More