Laxå sjätteklasser bäst i Sverige!

Igår 19 februari rapporterades att Laxå kommuns sjätteklassare (tillsammans med Danderyd) var bäst i Sverige vid de nationella prov som genomfördes våren 2013. Det var Sverige Radio som meddelade detta ut till en glad kommun

Laxå kommun har tre skolor med årskurs 6 – Finnerödja skola med 11 elever, Saltängsskolan med 13 elever och Kanalskolan med 23 elever.

 –          Som politiker i Laxå är jag självklart stolt och glad över att elever och lärare i årskurs 6 under 2013 kunde få ett så fantastiskt resultat, det är en seger för lärarnas professionalitet och kunskap, säger Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna i Laxå.

–          Vi har sett under några år att årskurs 6 i kommunen fått bra resultat i de nationella proven, och jag kan verkligen undra hur majoritetet (S+V) tänker då man använder ”pedagogiska problem” som motivering för att flytta åk 4-6 från kommunens mindre skolor och samla alla mellanstadieelever i en gemensam större skola i Laxå tätort. Denna flytt ska ju också skyndas på och genomföras nu till höstterminen 2014.

–          Majoriteten har ju hela tiden hävdat att det inte är de ekonomiska skälen som styr omorganisationen, utan de utbildningsmässiga. Jag har själv hört Tommy Holmkvist (KS ordf.) säga flera gånger att ”för att barnen ska få en bra utbildning, måste vi samla alla i åk 4-6 i Laxå tätort” – nu visar det sig att verkligheten inte stämmer överens med majoritetens retorik, avslutar Bo Rudolfsson

Kommunfullmäktige 12 februari

Ikväll 12 februari kl. 18:30 har Laxå Kommunfullmäktige sammanträde på Kunskapens Hus. Klicka här för att läsa vilka ärenden som ska behandlas, men det politiskt mest kontroversiella ärendet är flytt av Hasselfors skola till Centralskolan område.

Kristdemokraterna har sedan diskussionen om skolorganisationen började hela tiden hävdat att det bara bör finnas en lågstadieskola i Laxå tätort, detta betyder att om drygt hälften av Hasselfors skola flyttas så bör den flyttas till Saltängsskolan och inte till Centralskolan.

Detta skulle också innebära att förskolan Linnean kan få vara kvar i nuvarande lokaler i von Boij-området och att LaxåHem fortsatt kan räkna med en intäckt för uthyrningen av Linnean.

Kallelse till årsmöte

Kristdemokraterna i Laxå kallar härmed alla medlemmar till ordinarie årsmöte med middag på måndagen 17 februari, kl. 19:00 på restaurang Rastpunkt.

Årsmötet kommer att avhandla sedvanliga ärenden, såsom val av styrelse, årsberättelse, ansvarsfrihet, fastställande av medlemsavgift, etc.

Vid  årsmötet kommer riksdagsledamot Lars-Axel Nordell och ombudsman Urban Svensson att rapportera från riksdagsarbetet och verksamheten i länet samt mål för det kommande valet under hösten 2014.

Lokalavdelningen bjuder också på middag för alla medlemmar som start på årsmötet (avgift 50 kr). Anmälan till Bo Rudolfsson 070-580 93 92

Välkommen till middag med årsmöte!