Flest personröster för Rudolfsson

Bo_Rudolfsson_540x298

Text från NA:
Nu är det helt klart hur många mandat partierna fått i Sydnärkekommunernas fullmäktigeförsamlingar och vilka politiker som fått flest personkryss.

Bo Rudolfsson var den person som fick flest personkryss, 165 stycken (24,30 procent av partiets röster i valkretsen), i Laxå kommun. KD är Laxås näst största parti.

Blir du kommunstyrelsens nye ordförande?
– Varenda politiker med sunt förnuft vill ju vara med och styra. Men den diskussionen får vi ta med partikollegorna, så att vi hittar ett team som fungerar tillsammans. Både när det gäller opposition och majoritet har vi sagt att det är den lämpligaste personen som ska leda, säger Rudolfsson.
Valresultatet i Laxå visar på maktskifte och att partierna ”Ett bättre Laxå” (KD, C, M, FP och MP) tar sannolikt över rodret. 

Läs resten av artikeln, klicka här

P4 Örebro – Skolan högt på dagordningen för nytt Laxå-styre

image

I Laxå kommer det att bli ny politisk ledning efter nyår då Allianspartierna och Miljöpartiet fick majoritet i höstens val. Skolan var en viktig valfråga och den kommer också högt på den nya styrets lista, säger Bo Rudolfsson, Kristdemokraterna.

Man kommer ta kontakt med familjerna i Finnerödja för en dialog om att öppna mellanstadiet igen. Reporter Marie Hansson.

Läs mer och lyssna på intervju med Bo Rudolfsson, klicka här

Vinnare i Laxå – Ett bättre Laxå!

Vid den slutgiltiga sammanräkningen av rösterna vid kommunfullmäktigevalet i Laxå blev det inga förändringar angående mandatfördelningen mellan partierna. Läs mer om vad NA skriver

Valresultatet visar på maktskifte i Laxå.
I sluträkningen av rösterna fick ”Ett bättre Laxå” 16 av 31 mandat. Nu är de slutliga rösterna i kommunvalet räknade av länsstyrelsen. Valresultatet i Laxå visar på maktskifte i kommunen och att partierna ”Ett bättre Laxå” (KD, C, M, FP och MP)  tar över rodret. Det enda som kan stjälpa det är om S, som är största parti, inleder samarbete med flera partier och splittar ”Ett bättre Laxå”. Klicka här för att läsa resten av artikeln.

Tack för Ert stöd i valframgången!

Valnattsresultat

Nu när resultatet för valnatten är klara i Laxå kommun så har vi Kristdemokrater gjort ett fantastiskt val! Vi har ökat från 11,7 % till 18,3 % av rösterna – en stor framgång. Eftersom den s.k. onsdagsräkningen 17/9 (poströster och de som förtidsröstade på valdagen) ännu inte är räknade så är vi lite försiktiga med att utropa seger ännu.

Men Kristdemokraterna vill framföra ett stort TACK till alla kommuninvånare som röstat på oss och på Ett bättre Laxå i valet. Vi lovar att göra allt för att leva upp till Era förväntningar och förhoppningar!

Flera familjer flyttar från Finnerödja pga skolan

imagePressmeddelande 2014-09-13

Flera familjer flyttar från Finnerödja pga skolan

Vid dagens besök i Finnerödja av Kristdemokraternas första namn Bo Rudolfsson diskuterades skolfrågan med flera invånare.

– Detta är ju frågan som dominerat den politiska debatten i Laxå kommun de senaste åren. Nu berättar hyresvärden Leif Persson som har drygt 20- talet lägenheter i Finnerödja att minst 5 familjer flyttat från hans lägenheter och Finnerödja just pga skolfrågan.

– Redan efter några veckor av ny skolorganisation, där åk 4-6 flyttat från Finnerödja till Laxå tätort, har förändringen kostat Laxå kommun minst 800 000 kr i årlig minskning av skatteintäkter och statsbidrag, säger Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna i Laxå kommun.

– Detta visar att majoriteten S+V har fattat ett ogenomtänkt beslut som påverkar hela Finnerödja på ett negativt sätt. Vi tror att Finnerödja har möjlighet att växa om hela välfärden, dvs skolan, finns kvar, avslutar Bo Rudolfsson

Sista dagen före valdagen

image image

Idag på torget i Laxå och utanför Carlssons Livs i Finnerödja fanns Ett bättre Laxå på plats för att bjuda på valkorv, valgodis och valkaffe.

Korvmästare var Arne Augustson (C) som serverade mer än 100 korv och bröd under några timmar.

I morgon är det valdag och då finns vi vid vallokalerna med dina valsedlar. Välj Ett bättre Laxå vid valurnan i morgon!

 

Bifallen motion om Kollektivtrafikplan i Laxå kommun

Motion_Kollektivplan

Den motion som Bo Rudolfsson (KD), partiföreträdare för Kristdemokraterna lämnad i maj månad fick sitt svar på fullmäktige i onsdags (10/9).
Svaret var ett bifall till motionen till att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram en kollektivtrafikplan samt med tillägg av framtida infrastrukturbehov och möjligheter till förbättrat fritidsresande med kollektivtrafik. Läs hela motionen här nedan! Läs mer

Rapport från fullmäktige: Sydnärkes Utbildningsförbund diskuteras

Bo Rudolfsson540x331

Vid gårdagens kommunfullmäktige blev Sydnärkes Utbildningsförbund och gymnasieskolan Alléskolan ett hett diskussionsämne. Kristdemokraterna partiföreträdare Bo Rudolfsson ifrågasatte bl.a. vissa kostnader och den politiska behandlingen av framtiden för Sydnärkes Utbildningsförbund.

Årsredovisningen från 2013 visar att Laxå kommun betalar 31,4 Mkr som avgift. Avgiften utgår från ”andelen 16 – 19 åringar i respektive kommun den 1 januari året innan”. Den 1 januari 2012 hade Laxå kommun ca 298 personer i dessa åldrar.

De elever som kommer från andra kommuner än Laxå, Hallsberg och Askersund, där betalar kommunerna en interkommunal ersättning som är lägre än avgiften per elev från Laxå. Läs mer i artikeln från NA

Idag 12/9 har Hans Karlsson, ordförande i direktionen för Sydnärkes Utbildningsförbund kommenterat debatten, läs här.

Sverigebygget & Århundradets sjukvårdsreform

goran_topp_medlemsbrev

Sverigebygget
Det här är veckan då valrörelsen tog fart på allvar. Vi i Alliansen har presenterat vårt gemensamma valmanifest för de kommande fyra åren. Manifestet innehåller 265 förslag, högst genomförbara och självklart finansierade. 98,5% av förslagen i manifestet från 2010 är antingen helt genomförda eller påbörjade. Man kan lita på oss. Vi lovar inte mer än vi kan hålla.

Alliansens valmanifest har tydligt påverkats av kristdemokratiskt tänkande.

Jag är stolt över de förslag som finns med där. Där finns satsningar för att förebygga psykisk ohälsa hos barns och unga, äldre ges rätt att välja inom äldreomsorgen, vi genomför ett måltidslyft inom äldreomsorgen och förskolan, tar steg för att minska småbarnsgrupperna i förskolan, säkrar att våra äldsta ska ha rätten att få bo i ett trygghetsbonde när man själv vill, inte när kommunen är villig att släppa till en plats. Läs mer