Ny ordförande för Kristdemokraterna Laxå och ny valplattform

Vid ett extra årsmöte 17 juni samlades Kristdemokraterna i Laxå för att välja en ny ordförande och anta valplattformen för kommunvalet i september 2014.

Som ny ordförande valdes Arild Wanche, Hasselfors efter Bo Rudolfsson som tillfälligt hade valts vid ordinarie årsmöte i februari månad. Arild Wanche har tidigare varit ordförande i lokalavdelningen och har ett flertal uppdrag i kommun och Örebro läns landsting som revisor.

Valplattformen som antogs kommer att göras iordning och offentliggöras så snart som möjligt.

Återremiss för nya Kanalskolan

Bild_NA_140618

Klicka på bilden för att läsa NA artikel

Igår (18 juni) var det kommunfullmäktige och det stora ärendet var om fullmäktige skulle besluta att anslå ytterligare 4,7 miljoner kronor till byggnationen av nya Kanalskolan.

Tidigare har det varit en uppskattning att flytten skulle kosta ca 12,5 miljoner, men med det skarpa offerten från NCC steg kostnaden med 4,7 miljoner kronor till 17,2 miljoner. Därtill kommer kringkostnader såsom nya fotbollsplan, flyttning av gatuljus, ombyggnad av Idrottsvägen, bussangöringsplats, datanät, parkering och lekutrustning så att hela offerten från NCC blev 19,7 miljoner.

Utöver NCC:s offert har också Laxå kommunfastigheter haft kostnader och eget arbete så den färdiga skolan med alla kringkostnader skulle kosta nästan 24 miljoner kronor.

Partierna i Ett bättre Laxå (KD, M, C, FP och MP) tyckte att det blev för dyrt och därför bör det också vara en del av valet som sker 14 september. Anser befolkningen i Laxå kommun att det är rimligt med dessa kostnader och ska lågstadiet (åk 1-3 samt förskoleklass) i tätorten finns på två ställen (nya Kanalskolan och Saltängsskolan) eller bara på ett ställe (Saltängsskolan).

Sista ordet i denna fråga är säkert inte sagt – majoriteten (S+V) kommer säkert att kalla till ett nytt fullmäktige och vi inom oppositionen kommer att ha med oss denna fråga in i valrörelsen. Hur ska skolan i Laxå vara och kunna bli bättre?

 

 

Finnerödjafest med Ett bättre Laxå

140614_Finnerodjafesten

Vid dagens Finnerödjafest var Ett bättre Laxå representerat genom fyra av partierna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Även om väderleken var mycket ombytlig, solsken, kraftig blåst, molnigt, etc. så var det många Finnerödjabor som kom fram och köpte lotter och några ville också prata politik.

– Denna typ av aktiviteter är viktig för att ha kontakt med kommuninvånarna, säger Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna. Vi kommer naturligtvis också att finnas med på kommande marknader i kommunen, Hasselforskalaset 16/8, Sannerudsmarken 30/8, Finnerödjamarken 3/9 och Röforsdagen 6/9.

– Några av partierna i Ett bättre Laxå kommer också att vara med på Rastpunktskalaset 28 juni, avslutar Bo Rudolfsson.

Kristdemokraterna Laxå – bland de bästa i hela Sverige!

Vid EU-valet i slutet av maj lyckades Kristdemokraterna i Laxå slå igenom så att andelen röster på Kristdemokraterna var högt. Det var bra (S) och (SD) som hade ett bättre resultat..

Resultatet för Kristdemokraterna var en framgång – vi fick ett resultat på 10,44 % av rösterna i kommunen. Som jämförelse hade KD i Örebro kommun ett resultat på 7,74 %.

Med det som gläder oss mest är att andelen röster på Kristdemokraterna i Laxå var det nionde bästa i hela Sverige, Jönköpings kommun hade bäst resultat men vi fanns med de 10 bästa i hela landet.

Välkommen till kommunfUllmäktige

Nu den 18 juni, kl. 18:30 är det dags för vårens sista kommunfullmäktige – mötet är öppet för allmänheten och Du är varmt välkommen.

Plats: Kunskapens Hus, Laxå och tiden är 18:30

Nationaldagsfirande i Hasselfors

6juniHurra, Hurra, Hurra, Hurra, 6 juni – Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag, en dag att hissa Sveriges flagga i topp och sjunga ”Du gamla, du fria…”.

Så skedde i Hasselfors, vid torget kl. 14:00 i idag, där Hasselfors Byalag för fjärde året i rad anordnade firande av nationaldagen med Carina Nyman, kyrkoherde Maria Ytterbrink och med Ivan Persson som ansvarig för allt.

Beslutet om Vindkraftpark invid Vargavidderna skjuts upp

Vindkraft

Vid gårdagens kommunstyrelse beslutades enhälligt att återremittera beslutet om vindkraftparken invid naturreservatet Vargavidderna till efter sommaren. Lyssna på intervju med Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna och 2:e v ordförande i kommunstyrelsen. Klicka här!

Orsaken är att det har lämnats in en ansökan om att bygga en vindkraftspark även i Laxåskogen och politikerna vill se helheten med både Vargavidderna och Laxåskogen innan de bestämmer om en, båda eller ingen av vindkraftsparkerna ska byggas.

Politikerna från samtliga partier var enade om att skjuta om beslutet.

– Ett nytt beslut kan komma i augusti eller senare under hösten, berättar Bo Rudolfsson från Kristdemokraterna.