Det bästa från Almedalen 2016

ebbaflagga2

Ebba Busch Thors tal i Almedalen hade fokus på familjen, Sverige och Europa. Hon lyfte speciellt den integrationsutmaning Sverige står inför de kommande åren. Det handlar naturligtvis om jobb – men också om språk, kultur och värderingar. Alla delar behövs för att motverka utanförskap och splittring. För att vi ska behålla den höga tillit som gynnat vårt land väl.
Se Ebbas tal i SVT play.
Läs Ebbas tal på vår hemsida.
Se vårt seminarium i Almedalen på temat ”Att bygga tillit”.
Faktablad om våra integrationsförslag.