1,2 miljoner kronor till integrationsfrämjande åtgärder!

Laxås frivilligorganisationer, föreningar och studieförbund får i år dela på 1,2 miljon kronor för integrationsfrämjande insatser.

Beviljade projektmedel för 2016 är 1 miljon kronor hittills:
Hasselfors Byalag     16 000 kr
Svenska kyrkan, Bodarne pastorat. 25 000 kr
Bilda Svealand.          16 110 kr
Laxå biografförening.    8 000 kr
Laxå IF.                       30 000 kr
Abrahams tält.            50 000 kr
Bergskyrkan.             200 000 kr
ABF Örebro län.        473 214 kr
Laxå ridklubb.           181 676 kr

– Laxå har många eldsjälar som på frivillig basis gör ett fantastiskt arbete för att välkomna nyanlända och skapa meningsfullhet. Det känns därför roligt att få bidra till detta arbete, säger Jessica Vidberg som är enhetschef på Laxå kommuns Integrations- och arbetsmarknadsenhet. Läs mer

Kraftigt förbättrat näringslivsklimat i Laxå

PRESSRELEASE – Kraftigt förbättrat näringslivsklimat i Laxå

Idag kl. 09.00 presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av det sammanfattande omdömet av företagens syn på företagsklimatet i Sveriges
kommuner. Laxå kommun ökar från betyget 3,4 till 3,8 vilket är en kraftig ökning. Snittet i Sverige är 3,3.

Sedan 2010 har Laxå kommun arbetat målmedvetet med att förbättra näringslivsklimatet. Det senaste två åren har arbetet intensifierats och resultatet har inte låtit vänta på sig. Från att ha legat långt ner på listan har man steg för steg närmat sig Top 100. Läs mer

Elever från Laxå till riksdagen för 20:e året

image

En grupp från åk 9 på Centralskolan lyssnar till riksdagsledamot Lotta Olsson (M) i riksdagshusets bankhall.

PRESSMEDDELANDE 2016-05-18

Under onsdagen 18 maj besökte återigen eleverna från årskurs 9 i Centralskolan, Laxå Stockholm och riksdagen. Under de senaste 20 åren har eleverna i åk 9 varje år åkt till riksdagen för att lära sig om riksdagens arbete med att stifta lagar och byggnadens historia. Många elever tar naturligtvis chansen att se delar av Stockholm och kanske till och med köpa en snygg skjorta eller ett par nya skor.

– Att komma till riksdagen ser vi som en naturlig del i undervisningen i samhällskunskap och förståelsen av det svenska samhället. Det är också en del av elevernas avslutningstid, då de slutar årskurs 9 om mindre än en månad, säger Carina Richard, lärare på Centralskolan och en av de lärare som följer med eleverna. Läs mer