Svensk äldreomsorg – frågor & svar

Två tredjedelar av Sveriges befolkning säger att de känner sig otrygga med att bli äldre. Varför är det på det sättet?
I SVT:s undersökning har man frågat 1 000 personer i olika åldrar om en framtida äldreomsorg som de flesta av dem vet mycket lite om. När Socialstyrelsen frågar alla (140 000 svarande) de äldre som har omsorg via hemtjänst eller särskilt boende är bilden en helt annan. 87 procent av dem med hemtjänst och 90 procent av dem med särskilt boende säger att de är trygga med den omsorg som de får. Läs mer

Vindkraftsutställning i Kunskapens Hus

Trysslinge

Under tisdag 28 januari hade Nordisk Vindkraft informationsmöte i Kunskapens Hus om den nya vindkraftparken Trysslinge mellan Laxå och Degerfors kommuner. Bo Rudolfsson, 2:e v ordförande i Kommunstyrelsen intervjuades av Tvärsnytt om kommunens inställning. Klicka på bilden eller här för att se intervjun

 

Barn i ekonomiskt svaga familjer?

Kristdemokraterna genom Bo Rudolfsson lämnade första dagarna i december 2013 in en interpellation till Anette Gustafsson, (S), ordförande i Social- och Omsorgsnämnden angående plan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Läs hela interpellationen här nedan. Läs mer

Hjärtstartare i Laxå kommun ?

I början av december 2013 lämnade Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna i Laxå in en motion om inventering av hjärtstartare i Laxå kommun.

– Att rädda ett liv kan vara något som beror på tillgången till en hjärtstartare i närheten, säger Bo Rudolfsson. Då bör det också finnas tillgång till hjärtstartare där många personer rör sig, då en hjärtstillestånd kan inträffa var och när som helst.

Läs hela motionen här nedan Läs mer