Så röstade Laxå i EU-valet

Vid valet till EU-parlamentet 25 maj röstade invånarna i Laxå lite annorlunda än vid senaste valet hösten 2010. Valdeltagande var bara 37,9 % – vilket är långt under valet 2010 och även lägre än folkomröstningen om skolan i mars 2012. En kommentar skulle kunna vara att ett valdeltagande på 37,9 % i EU-valet är giltigt och respekteras av alla medan ett deltagande i folkomröstningen på över 44  %  och ett resultat på 62 % mot 38 % kan socialdemokraterna rösta ned (med hjälp av folkpartiet) och gå vidare med en annan skolorganisation mot invånarnas önskan.

I EU-valet i vår gick både Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna bakåt, medan Kristdemokraterna, Miljöpartiet och (tyvärr) Sverigedemokraterna gick mest framåt. Även de övriga partierna gick framåt någon procent vardera. Om detta resultat skulle bli resultatet i hösten val så skulle kommunen få en mycket oklar politisk situation.

Du kan se hur både hela kommunen röstade men också hur ditt valdistrikt röstade – dvs. Laxå Centrum, Laxå-Kanalområdet, Röfors, Skagershult och Finnerödja. Klicka här för att komma till valgrafiken.

Välkommen till Fullmäktige!

Nu den 7 maj, kl. 18:30 är det dags för vårens näst sista kommunfullmäktige – mötet är öppet för allmänheten och Du är varmt välkommen.

Plats:             Kunskapens Hus, Laxå och tiden är 18:30
Dagordning:  Klicka här

Ytterligare 800 000 kr för bussangöring vid nya Kanalskolan

Som Du kan läsa här nedan beslutade fullmäktige 5 mars att större delen av Hasselfors skola skulle flyttas till området vid Centralskolan till en total kostnad av drygt 1,4 miljoner kronor/år i hyra. Investeringskostnaden hamnar på Laxå Kommunfastigheter AB (LKFAB) som är ett helägt bolag till Laxå kommun, vilket betyder att det kommunen beställer och betalar hyra på, det bygger LKFAB.

Nu kommer nästa kostnad – bussangöring för en total kostnad av 800 000 kr. Det är det beslut som majoriteten (S+V) ska tas på fullmäktige 7 maj. Det blir en investeringskostnad för Laxå Kommun då kommunen äger gatorna, inte LKFAB.

Förslaget till beslut lyder: ”Kommunfullmäktige beslutar att ny bussangöring för Centralskolan anordnas till terminsstart hösten 2014 till en beräknad kostnad av
800 000 kr. Finansiering sker genom att 500 000 tas från ännu ofördelade investeringsmedel och 100 000 kronor omfördelas av investeringsmedel från BUN. Resterande 200 000 blir en utökning av investeringsbudgeten

Folkomröstning ger maktskifte ?

Bild_SR_intervju

Måndagen 28 april intervjuades kristdemokraternas partiföreträdare Bo Rudolfsson i Sveriges Radio Örebro angående den politiska och ekonomiska situationen i Laxå. Läs och lyssna till intervjun genom att klicka på bilden.