Debattartikel ”Parkering får besökare att stanna i Laxå”

Nerikes Allehanda 2017-06-10

Under de senaste veckorna har utvecklingsarbetet i Laxå kommun fortsatt genom att delar av Centrumtorget byggs om till parkering. Under denna tid har några insändare, Alice Sandström, Hans Vidlund och Pensionär skrivit om hur felaktigt detta är och att det inte behövs fler parkeringsplatser i centrala Laxå.

I Laxå tätort sker detta utvecklingsarbete av de centrala delarna utifrån det visionsdokument Centrala Laxå som kommunfullmäktige enhälligt beslutat om i december 2015 samt handlingsplanen. Det handlar bland annat om att göra centrum mer tillgängligt genom den nya infart som invigdes 2016 och i år handlar det om iordningsställande av parken vid Gubbängen och centrum med möjlighet till parkering vid torget och under 2018 planeras iordningsställande av hela Postgatan och påbörjan av arbetet med Bodarneparken med aktivitets/lekplats, planteringar, parkbänkar, etcetera. Läs mer

Kommunstyrelse 1 juni


Kommunstyrelsen den 1 juni fattade beslut i ett flertal ärenden. Om du vill läsa hela protokollet, klicka här.

 

 

 

Här är ett antal beslut i urval:
§ 96  Nya bostäder i Finnerödja   – uppdrag till LaxåHem att ta fram underlag avseende nybyggnation av bostäder i Finnerödja. Bostäderna ska vara attraktiva för en bred målgrupp men anpassade till äldre.
§ 97 Medlemskap i Västra Stambanegruppen   –   kommunen ansöker om medlemskap
§ 98 Erbjudande om förmånscykel  – godkändes
§ 100 Utbyggnad av förskolan i Hasselfors  – Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram en ekonomiskt analys för en nybyggnation som ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti
§ 103 Klubbstuga Byggemarken Laxå  –  Ärendet återremitteras och kommunchefen får i uppdrag att via kommunens bolag, Laxå Kommunfastigheter AB, begära in alternativa kostnadsförslag innan beslut fattas. 
§ 113 Försäljning av Tivedsgården  –  Kommunfullmäktige föreslås godkänna en försäljning av Tivedsgården till Polstjärnan i Sverige AB.
§ 114 Kultursatsning i Laxå – Ärendet återremitteras för veta mer om de ekonomiska konsekvenserna. Detta för att få en analys av alla nya satsningar avseende driftskostnader som beslutats i kommunen.
§ 121  Ändring av investeringsbudget – 250 000 kronor i investeringsbudgeten omfördelas från asfaltsanslaget till framtagning och uppsättning av två belysta dubbelskyltar utmed E 20.