En bra överenskommelse för Sverige

– Vi tar nu bort en osäkerhet som i sig är skadlig för Sverige, en osäkerhet som inte gynnar demokratin. Vi får till stånd stabila spelregler i enlighet med det vi i Alliansen tidigare föreslagit och det innebär att vi kan undvika besvärliga parlamentariska situationer liknande den vi har haft nu.
Det säger Göran Hägglund med anledning av Allianspartierna har kommit överens med regeringspartierna om regler som innebär att Sverige även fortsättningsvis ska kunna styras av en minoritetsregering.

Sedan enkammarriksdagen infördes har Sverige, med få undantag, styrts av minoritetsregeringar. Regeringen har samtidigt meddelat att den dragit tillbaka sina planer på att genomföra ett extra val den 22 mars. Att det extra valet nu inte blir av innebär att Kristdemokraterna kommer att arbeta i opposition och lägga grunden för att göra ett bra val 2018.
– Det ligger i allas intresse att Sverige har både en regering och en opposition som fungerar, enligt Göran Hägglund.

Läs mer om Decemberöverenskommelsen

Gott Nytt År

Kristdemokraterna i Laxå vill önska alla invånare och besökare ett Gott Nytt år och ett härligt 2015.

Vi vill uttrycka vårt tack för den stora framgång som vi kristdemokrater fick vid valet 2014 och att vi lyckades få en ny politisk majoritet i Laxå kommun.

Extraval den 22 mars

Vi står nu inför ett extra val som formellt beslutas av regeringen Löfven den 29 december och då föreslås genomföras den 22 mars. Det kan kännas tufft att redan nu gå in i valrörelse igen. Men med tanke på vad Löfven & Co åstadkommit sedan 14 september så är det uppenbart att vi behöver en ny regering och en regering med ökat kristdemokratiskt inflytande. För att det ska åstadkommas krävs ett samlat parti som mobiliserar i hela landet. Du är en nyckelperson i det arbetet!

Mot bakgrund av att Stefan Löfven aviserat att han tänker utlysa ett extraval säger Göran Hägglund följande.

– Vi är mycket väl förberedda. Alliansen har redan presenterat ett gemensamt valmanifest och nu kommer vi att vässa politiken och förslagen ytterligare. Läs mer