Laxåelever till riksdagen för 19:e året i rad

iPhone Image 5EDD60

Riksdagsledamoten Aron Modig (KD) berättar för en grupp elever från Centralskolan om riksdagens arbete.

Pressmeddelande 2015-04-23

Laxåelever till riksdagen för 19:e året i rad

Idag reste årskurs 9 på Centralskolan, Laxå till riksdagen för en dag med guidning, debatter och samtal med riksdagsledamöter. Detta är 19:e året i rad som årskurs 9 i Laxå besöker riksdagen tillsammans med sina lärare.

 – Att vi som lärare och skola ger eleverna i årskurs 9 möjlighet att besöka riksdagen är en del av undervisningen i samhällskunskap och det är något som uppskattas av eleverna. Vi har bl.a. gått igenom Sveriges styrelsesätt i samhällskunskapen och denna resa ger eleverna att se verkligheten i detta ämnen istället för bara text, säger Daniel Johansson, samhällskunskapslärare på Centralskolan, Laxå. Läs mer

Bo Rudolfsson – vald till Kommuninvests styrelse

Bo_Rudolfsson_540x298
Vid Kommuninvests föreningsstämma den 16 april invaldes Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun, in som ersättare i Kommuninvests styrelse.

– Laxå kommun är sedan länge kund hos Kommuninvest och vi ha den absoluta majoriteten av våra lån hos dem utifrån detta är det positivt att kommunen kommer att vara med i beslutsprocesser inom föreningen och att det är både stora och små kommuner som finns med, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande. Läs mer

Protest mot planerad flytt av SFI-utbildning från Laxå

SFI_Bo

Klicka på bilden för att läsa och se inslaget hos SVT Nyheter Örebro

 

Ska SFI flytta från Laxå till Hallsberg? Enligt Sydnärkes Utbildningsförbund så vill de centralisera alla utbildning för vuxna till gamla och nya lokaler i Hallsberg.

– Vi i Laxå kommun ser behovet att ha kvar SFI-utbildningen i Laxå. Det är både för Laxå kommuns utveckling men också för de studerande och deras framtid, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun. Vi väntar på att utbildningsförbundet ska göra en ny utredning av ekonomi och konsekvenser av en sådan flyttning eller om SFI förblir kvar i Laxå och Askersund.

Majoriteten vill nystarta årskurs 4 i Finnerödja skola

imagePressmeddelande 2015-04-15

Efter överenskommelse mellan partierna i majoriteten i Laxå kommun (KD, M, C, MP och FP) kommer de att föreslå att årskurs 4 nystartas i Finnerödja skolan från och med höstterminen 2015.
Vi har samtalat om detta ända sedan valet i september 2014, säger Bo Rudolfsson, (KD) kommunstyrelsens ordförande i Laxå, och vi har nu kommit överens att nystarta årskurs 4 i Finnerödja skolan. Det innebär att dagens elever i tredje klass i Finnerödja iså fall kommer att få gå vidare även nästa läsår i en van miljö och där fortsätta sin skolgång.

Den folkomröstning i kommunen som genomfördes i mars 2014, gav ett resultat där 71 % av de röstande svarade nej på frågan ” Ska årskurs 4-6 i ytterområdenas skolor flyttas till Laxå tätort?”.  Efter det efterföljande beslutet i fullmäktige, att trots resultatet i folkomröstningen, flytta åk 4 – 6 till Laxå tätort, har många personer i kommunen efterfrågat en ändring och begärt att den nya majoriteten ska leva upp till sina vallöften.

– Att vi nu kan leverera på vårt löfte och förslår att nystarta årskurs 4 till Finnerödja är något som jag gläds över, säger Ylva von Scheéle, (M), ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Laxå. Vi i majoriteten vill se hela kommunen leva och utvecklas, och detta beslut är ett första steg i den riktningen.

Vid Barn- och Utbildningsnämnden sammanträde den 24 april kommer majoriteten att lägga följande förslag

– att åk 4 återstartas till höstterminen 2015 i Finnerödja skola
– att nämnden begär 249 tkr från kommunstyrelsen utöver ram för ht 2015
– att förvaltningen utreder kostnader och förutsättningar för eventuell start av åk 5-6 i Finnerödja från och med höstterminen 2016