Budget & Plan 2015-2017 skickas till kommunstyrelsen

Budget_2015
Idag skickas majoritetens förslag till Budget 2015 och plan för 2016-2017 ut till kommunstyrelsens ledamöter för att den ska beslutas den 29 januari på kommunstyrelsen.

Majoriteten i Laxå kommun (KD, M, C, MP och FP) har gemensamt beslutat att ta ett nytag gällande budgeten.
– Vi har formulerat nya övergripande mål som är kommunens inriktning och mål. Denna mål ska nu konkretiseras i delmål hos de olika nämnderna och verksamheten ska sedan skapa aktiviteter för att nå målen, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande. Vi vill ha en verksamhet i kommunens där de politiska målen för en klarare genomslag i bl.a. skola och äldreomsorgen. Klicka här för att läsa budgeten.

Hur ska du lyfta (KD), Göran Hägglund?

GHtalar_580_3
Ekots lördagsintervju med Göran Hägglund beskrivs som en av nyckelpersonerna bakom Decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen. Men hur kommer hur mycket oppositionspolitik kan det bli dom kommande fyra åren?
Och varför går det så dåligt för (KD)? Opinionsmätningarna ger dystra besked.
Göran Hägglund intervjuas av Monica Saarinen.  Lyssna här!