Kontakta oss

Thorbjörn Bäckrud (ordförande)
Munkabäcken 2, 695 91 Laxå
thorbjorn.backrud@laxa.se
Mobil: 076-162 91 44

Bo Rudolfsson (kommunstyrelsens ordförande)
Rättarstigen 18, 695 32 Laxå
bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se
Telefon: 070 – 580 93 92
Hem:    0584 – 41 14 25
Skype:  Rudolfsson18