Kontakta oss

Bo Rudolfsson
(Gruppledare och ordförande för partiavdelningen)
Rättarstigen 18, 695 32 Laxå
bo@rudolfsson.se
Mobil: 070 – 580 93 92
Hem:    0584 – 41 14 25
Skype:  Rudolfsson18

 

Anette Schön
(vice partiavdelningsordförande och ledamot i kommunstyrelsen)
anette.schon@laxa.se
Mobil:  070 – 580 23 26

 

 

Ivonny Falk
(Kommunalråd och Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden samt Partiföreträdare)
ivonny.falk@laxa.se
Mobil: 070 – 547 89 01