Laxå får fortsatt styre med KD, C, MP & L

PICT5761Sedan omröstningen om nytt äldreboende i februari och att två av partierna i samarbetet Ett bättre Laxå då lämnade ett flertal ordförande och vice ordförandeposter har förhandlingar pågått som nu är klara.

 – Vi har kommit överens med Centerpartiet angående politiken och fördelningen av poster så det kommer att bli ett samarbete mellan Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna som i minoritet fortsätter att styra Laxå kommun, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi fyra partier har tillsammans 13 mandat i kommunfullmäktige och kommer att styra genom att söka stöd för budget och de sakfrågor som kommer upp under året genom att förhandla med moderaterna, vänsterpartiet och socialdemokraterna, säger Sara Pettersson (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Genom att det har blivit ett nybildning av den gamla majoriteten så kommer omval att göra till ett flertal poster såsom ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder.

– Att styra i minoritet är aldrig lätt, men då vi vill fortfarande se en förändring och förnyelse i Laxå kommun är detta det bästa i dagens situation, säger Bo Rudolfsson. Under det dryga år som vi styrt tillsammans med Moderaterna har vi redan sett en positiv bild av kommunen skapas som vi vill fortsätta utveckla.