Debatt: KD:s budgetförslag: Inträdesjobb och utvecklat Rut-avdrag gör det lättare att få arbete

Två av de största samhällsutmaningarna vårt land står inför är integrationen av de nyanlända som de senaste åren kommit från framför allt Mellanöstern och Afrikas horn samt att den så kallade försörjningskvoten växer. Lyckligtvis lever svenskarna i genomsnitt allt längre men det innebär också att den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder blir allt mindre i förhållande till övriga åldersgrupper, med resultatet att försörjningsbördan för dem som arbetar ökar. Detta gäller också Laxå och Närke. Laxå kommun har en större andel äldre än många kommuner i vår närhet.

Den budget som Kristdemokraterna presenterade i riksdagen nyligen innehåller flertalet – finansierade – förslag till lösningar på dessa utmaningar.

För att stärka integrationen menar vi att krafttag behöver tas för att arbetsmarknaden ska öppnas upp också för personer med svagare utbildningsbakgrund och för dem som ännu inte talar perfekt svenska. Vårt främsta förslag för att åstadkomma detta handlar om att lagstifta om en ny anställningsform – inträdesjobb – i syfte att möjliggöra för personer i en utsatt ställning på arbetsmarknaden att under en period ta jobb till en lägre lön, men samtidigt få möjligheten att ”lära sig jobbet på jobbet”. Läs mer

Besök i Laxå av riksdagsledamot ang mottagande av ungdomar och nyanlända

Under måndagen 23 oktober kommer kristdemokratiska riksdagsledamoten Aron Modig att besöka Laxå kommun för information om arbetet med nyanlända ungdomar och asylsökande samt arbetet att skapa fler platser inom särskilt boende för seniorer.

Laxå kommun är en av de kommuner i Sverige som tagit emot flest ensamkommande ungdomar och asylsökande utifrån befolkningsstorlek. Arbetet med detta mottagande har inneburit utmaningar för skola, socialtjänst, etc men också en positiv relation mellan föreningar och de nyanlända. Laxå kommun har bl.a. under både 2016 och 2017 avsatt 1 miljon kronor varje år i en integrationsfond där lokala föreningar kan söka medel för olika integrationsaktiviteter. Samma summa planeras att även avsättas för 2018.

Schema för besöket:
10:00 Besök på Ramundergården och den nya byggnationen av ytterligare 32 platser inom särskilt boende för äldre. Mottagande av Berit Persson, områdeschef

12:00 Lunch med några kristdemokrater och inbjudna personer i Laxå

13:00 Besök och samtal med Global Care, privat utförare för 40-talet HVB-ungdomar. Mottagande av Jimmy Pihlström

15:00 Besök hos Laxå kommun Utslussverksamhet och besök på utslussboende Esther med samtal med några ungdomar. Mottagande av områdeschef Caroline Stenfelt

Pressen hälsas välkommen att vara med under dagen!