Inriktning för Laxå kommuns skolor – en vägvisare för alla förskolor och skolor i Laxå kommun

De  styrande partierna (Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) i Laxå kommun har kommit fram till en gemensam överenskommelse på skolan och den politiska inriktningen för skolans arbete i Laxå kommun.
Denna gemensamma överenskommelse tar sig uttryck i tre områden som beskrivs i detta dokument

  • Ett uppdrag till Barn- och Utbildningsnämnden att under 2017 ta fram en skolplan för förskola och grundskola vilken sträcker sig mellan 2017 – 2020
  • De mål som vi önskar att förskolan och skolan uppnår senast år 2020
  • En gemensam syn på kommunens skolor

Läs mer