Värdighet viktigt i vården av äldre

alfsvensson_580x200

Den politiska debattens mest moderna ord torde vara ”valfrihet”. Det är alldeles utmärkt och faktiskt självklart att vi människor får känna oss betrodda. Statligt och kommunalt förmynderi har haft sin tid. Men det är angeläget att emellanåt byta ordet ”valfrihet ” mot ”värdighet” Om valet står mellan att ha valfrihet och att känna sig värdigt bemött och behandlad, är valet enkelt. Valfrihet, nog så rimligt i en demokrati, garanterar ingalunda värdighet. Läs mer