• Intervju | Bo Brismar, | f.d. chefläkare

  Presentation av Bo Brismar 💙

  Vem är du?
  Jag är 78 år gammal och bor i Gåshaga. Jag har varit verksam som kirurg i 30 år och därefter som divisionschef vid Huddinge sjukhus och chefläkare i region Stockholm. De senaste fyra åren har jag haft politiska uppdrag för KD såväl inom regionen som Lidingö.
  Varför började du engagera dig politiskt?
  Med min bakgrund som läkare är jag särskilt intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor. Det gäller såväl satsningar på friskvård som vård- och omsorg. Lidingö ska verkligen vara Hälsans ö. Det ska vara lätt att ta sig ut i naturen även för äldre och funktionshindrade.
  Äldreomsorgen ska vara trygg och säker. Kvaliteten och kontinuiteten inom omsorgen behöver bli bättre. Den medicinska ledningen måste stärkas och personaltätheten öka. Personalen ska förstå och tala svenska. Fler attraktiva seniorboenden och trygghetsboenden behöver byggas och biståndsbedömningen bli mer generös för de som är äldre än 80 år.
  På jourtid kl 17-22 och helger ska det finnas en jourcentral på Lidingö dit man kan vända sig för olycksfall och sjukdomsfall som inte kräver akutsjukhusets resurser.
  Vem är din politiska förebild?
  I svensk politik är det Alf Svensson. Han är klok, eftertänksam och insiktsfull. Efterträdarna Göran Hägglund och Ebba Busch har framgångsrikt utvecklat KD till en tydlig borglig röst som värnar subsidaritetsprincipen. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Det en gemenskap på ett ändamålsenligt sätt kan sköta ska den också få sköta. Samtidigt har staten en skyldighet att stödja där så behövs.
  Vad gör du helst på fritiden?
  Fritiden ägnar jag åt min familj med hustru, barn och barnbarn. Får jag tid över fördjupar jag mig i skönlitteratur, spelar bridge och tar långa promenader i Långängens naturreservat.
  Varför ska man rösta på dig/KD?
  Med min långa sjukvårdsbakgrund och politiska erfarenhet kommer jag att hävda omsorgs- och sjukvårdsfrågorna. Med en röst på KD stödjer man ett parti som betonar trygghet, valfrihet och omtanke.