• Höstgåva till medarbetare

  Vid löneutbetalningen i december kommer alla kommunanställda medarbetare med månadslön att få en extra utbetalning på 750 kronor. Gåvan är ett sätt att visa uppskattning för alla goda insatser i samband med coronapandemin. Alla medarbetare med månadslön och som har en anställning i november 2021 inkluderas i gåvan.

  – Vi vill tacka för alla de fantastiska insatser som görs varje dag av våra medarbetare i Linköpings kommun. Tillsammans har vi kunnat upprätthålla våra verksamheter o...

 • Satsning på utökat trygghetsarbete i Linköping

  Linköping har den senaste tiden drabbats av flera allvarliga brott. Denna farliga samhällsutveckling är ett hot mot medborgarnas trygghet och säkerhet och måste på alla sätt stävjas. Därför satsar Allians för Linköping nu 3 miljoner kronor på utökade trygghetsskapande åtgärder. Den ökade brottsligheten med flera mycket allvarliga brott i kombination med vardagsbrottslighet är nu på väg att bli samhällshotande där medborgarnas trygghet riskerar sjunka och där tilltron till samhällets förmåga a...
 • Stor satsning på äldreomsorgen i Linköping

  Äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD) kallade till pressträff framför Stadshuset under måndagen. Företrädare för lokal media var inbjudna. Budskapet var att en fortsatt utökad grundbemanning, förbättrade arbetsvillkor, förstärkt demensvård och fler kuratorer som ska möta äldres psykiska ohälsa. Det är några av de satsningar som äldrenämnden kan göra tack vare ökade statsbidrag och ett överskott i budgeten. – Vi vet att äldreomsorgen står inför flera långsiktiga utmaningar. Det blir ...
 • Pressträff

  Idag höll Allians för Linköping pressträff i Stadshuset där kommunalrådet Denisé Cassel och äldrenämndens ordförande Liselotte Fager presenterade hur kompetensförsörjningen ska förbättras i Linköpings kommun. Kommunstyrelsen ser en framtid där det ställs allt större krav på personalen i äldreomsorgen. Politikerna har därför gett i uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att göra en utredning av vad som krävs för att öka utbildningsnivån. Linköping är en av de kommuner som ska få ta del av...
 • En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

  Pressmeddelande från Allians i Linköping

  Linköpings kommun ska vara en attraktiv plats att växa upp, leva och åldras i. Allians för Linköpings budget för år 2019 är i balans och utgår från att stärka kommunens tillväxt och utveckling samt individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och sitt liv. Linköpings kommun ska bidra med förutsättningar som gör detta möjligt.

  – I Alliansens Linköping sätts människan före systemet och här ska alla människ...

 • Ett nytt ledarskap för Linköping

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

  Nu tar Alliansen över styret i Linköping. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser.

  – Det känns mycket bra att vi nu kan presentera ett nytt ledarskap för Linköping och därmed bli Sveriges största kommun med ett rent Alliansstyre. Jag ser fram emot att utveckla Linköping under mandatperioden tillsammans med övriga Allianspartier, säger Niklas B...

 • Linköping behöver ett integrationslyft

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

  Linköping behöver ett integrationslyft

  Inför valet på söndag presenterar Sara Skyttedal, Kristdemokraternas kommunalråd i Linköpings kommun, fyra snabba åtgärder för bättre integration.

  (mer …)

 • Kristdemokraternas valprogram 2018

  Bilden: Från vänster: Magnus Engström, Sara Skyttedal och Liselotte Fager.

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

  Vallöften innanför boxen – Valprogram i Linköpings kommun

  I september står Linköping inför ett vägval. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar, och Linköping är inget undantag. För att ha råd att bekosta välfärden imorgon behöver vi idag inventera verksamheterna för att omfördela resurserna. Våra vallöften håller sig innanför boxen. (mer …)<...

 • Kristdemokraternas budgetmotion 2019

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

  Linköpings osexigaste budget

  Vi är säkra på att vi lanserar den osexigaste budgetmotionen som presenterats i Linköpings kommun. Vi väljer att avstå från alla prestigefulla projekt, minskar utrymmet för mingel, representation och konferensresor samt sätter stopp för alla skrytbyggen som påstås ”sätta Linköping på kartan”. (mer …)

 • Linköping behöver ett nytt styre – vi är redo att ta över

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet i Linköpings kommun.

  Koalition för Linköping (S, MP, L) har styrt Linköpings kommun i snart fyra år. Under den tiden har mycket utvecklats åt fel håll. Köerna till omsorgsboenden har ökat, skillnaderna mellan stad och landsbygd har vidgats och utmaningarna i skolan har blivit större (mer …)