• Allians för Söderhamn vill fortsätta utveckla Söderhamn tillsammans!

  Allians för Söderhamn

  Allians för Söderhamn vill fortsätta utveckla Söderhamn tillsammans.

  I område efter område bygger vi det framgångsrika Söderhamn. Vi har tagit kommunen framåt under en besvärlig mandatperiod. Att ställa om Söderhamn kräver kontinuitet. Riktningen är tydlig, budgeten är lagd. Våra planer och organisation säkerställer kärnuppdragen för barn och unga, välfärd och samhällsservice.

  Allians för Söderhamn satsar på tillväxt. Nya strategier för näringsliv, besöksnäring och landsbygd har...

 • Seniora medarbetare inom Omvårdnad är guld värda

  Anders - Ordförande Omvårdnadsnämnden

  När jag tackade ja till att bli ordförande för ON (Omvårdnadsnämnden) såg jag att det var fyra områden som jag skulle behöva arbeta särskilt extra med.

  Boende för äldre. Det var en stor differens mellan utbud och behov av boendeplatser. Personalfrågor. Hög sjukfrånvaro och många vikarier. Ekonomi. ON hade i flera år haft stora underskott. Förebyggande arbetet för äldre behövde återskapas. Medarbetare är en av de viktigaste resurserna i alla organisationer. Höga kvalitetsambitioner och go...
 • Staffan Danielsson till Söderhamn

  Staffan Danielsson till Söderhamn

  Onsdag den 24 augusti besöker före detta riksdagsledamoten – samt initiativtagaren till Kristdemokratiska Bondeförbundet – Staffan Danielsson Söderhamn för att prata om aktuella näringslivsfrågor och Kristdemokraternas landsbygdsprogram. Vi kommer tillsammans besöka kustfiskaren Dennis Westlund i Skärså för att få en större inblick i hur det är att vara fiskare längs Norrlandskusten idag. Därefter besöker vi Orrskärshamnen och företaget Söderhamns Stuveri & Hamn, som årligen h...

 • En sjukvård att lita på

  Kristdemokraterna är vårdpartiet i Söderhamn

  Sverige förtjänar en sjukvård att lita på. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

  I juli 2022 hade vi i Sverige 140’000 människor som väntat olagligt länge på vård. De orimligt långa köerna började redan innan pandemin. Vi i Kristdemokraterna vill att vårdgarantin på längre sikt bör skärpas kraftigt. Väntetiden till specialistbesök ska kortas till 30 dagar och väntetiden för operation eller behandling ska ko...

 • Vi kommer att stoppa en ny fastighetsskatt

  KD emot en ny fastighetsskatt

  Kristdemokraterna avskaffade den gamla fastighetsskatten på goda grunder – ingen ska tvingas lämna sitt hem på grund av en skatt. Allt fler inom socialdemokrater vill nu återinföra fastighetsskatten. Vi kommer att stoppa Socialdemokraternas försök att återinföra fastighetsskatten. Om den införs kommer vi att ta bort den på nytt. 

  Skatter behövs naturligtvis för att finansiera gemensamma uppgifter som välfärden, försvaret och polisen. 

  Stora reformer behövs för att bryta bidragsb...

 • Love Söderhamn Pride för hbtqi och allas lika värde

  Pride-tåg Söderhamn Kristdemokraterna

  I lördags anordnades Love Söderhamn Pride och vi var på plats. Kristdemokraterna har värden som grund: att alla människor är värdefulla och unika. Under dagen fick vi möjlighet att visa vår stöttning för hbtqi+-personers rätt att vara den de är och älska vem de vill. Tidigare under veckan brände någon illasinnad person den Pride-flagga som hissats vid rådhuset. Det påvisade hur viktigt det är att vi fortsätter att lyfta de här frågorna. Inom politiken behöver vi tydligare sätta ned foten och ...

 • Landsbygden

  Landsbygd

  Kristdemokraterna är idag det enda partiet som driver landsbygdsfrågorna helhjärtat. Landsbygdsfrågorna gäller inte bara bönderna – hela landsbygden ska leva. Det är också landsbygden som ger förutsättningarna för att vi ska ha en god livsmedelsförsörjning.

  Sverige måste öka sin självförsörjningsgrad och trygga sin livsmedelsförsörjning. Vi märker att fler människor börjar bry sig om dessa områden nu, antagligen för att vi har pågående krig i Europa, men också...

 • Kvinnors Hälsa och Trygghet

  Kvinnors ohälsa
  Psykisk Ohälsa

  Flera av oss i Kristdemokraterna i Söderhamn har stort kontaktnät med kvinnor från hela landet. Vi tar också del av mycket forskning och statistik kring kvinnor och kvinnors hälsa. Vi vet därför att det behövs insatser för att främja kvinnors hälsa och välmående. I en undersökning som organisationen MIND gjorde 2021 kom det fram att  49% av kvinnorna kände ängslan, oro eller ångest. 1 av 10 kvinnor tar antidepressiva mediciner och 50% av alla sjukskrivningar beror på psykisk oh...

 • En skola med goda förutsättningar

  Elever studerar

  Skolan ska vara en trygg plats för barn, ungdomar och även personal. Det ska var en plats där man bygger grunden till att varje elev ska lyckas så bra som möjligt i livet.

  Oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen är välmående en grundläggande faktor för att man ska kunna utvecklas till sin fulla potential. Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga har ökat väldigt mycket de senaste åren. Det är därför som vi i Kristdemokraterna menar allvar när vi inte bara säger att vi vill stärka e...

 • Näringsliv och Arbete

  Vi ska verka för att de människor som kan arbeta, kommer i arbete. Vi måste skapa goda förutsättningar för företag, då ett välmående näringsliv genererar väldigt mycket positivt för en kommun i form av inkludering, ansvarstagande, gemenskap och skatteintäkter.

  Inträdesjobb

  Trösklarna måste sänkas dels för de som klarar att ta steget till vidareutbildning, men också för de som av olika skäl inte klarar av eller vill studera. Kristdemokraterna vill därför införa ”Inträdesjob...