• Love Söderhamn Pride för hbtqi och allas lika värde

  Pride-tåg Söderhamn Kristdemokraterna

  I lördags anordnades Love Söderhamn Pride och vi var på plats. Kristdemokraterna har värden som grund: att alla människor är värdefulla och unika. Under dagen fick vi möjlighet att visa vår stöttning för hbtqi+-personers rätt att vara den de är och älska vem de vill. Tidigare under veckan brände någon illasinnad person den Pride-flagga som hissats vid rådhuset. Det påvisade hur viktigt det är att vi fortsätter att lyfta de här frågorna. Inom politiken behöver vi tydligare sätta ned foten och ...

 • Landsbygden

  Landsbygd

  Kristdemokraterna är idag det enda partiet som driver landsbygdsfrågorna helhjärtat. Landsbygdsfrågorna gäller inte bara bönderna – hela landsbygden ska leva. Det är också landsbygden som ger förutsättningarna för att vi ska ha en god livsmedelsförsörjning.

  Sverige måste öka sin självförsörjningsgrad och trygga sin livsmedelsförsörjning. Vi märker att fler människor börjar bry sig om dessa områden nu, antagligen för att vi har pågående krig i Europa, men också...

 • Kvinnors Hälsa och Trygghet

  Kvinnors ohälsa
  Psykisk Ohälsa

  Flera av oss i Kristdemokraterna i Söderhamn har stort kontaktnät med kvinnor från hela landet. Vi tar också del av mycket forskning och statistik kring kvinnor och kvinnors hälsa. Vi vet därför att det behövs insatser för att främja kvinnors hälsa och välmående. I en undersökning som organisationen MIND gjorde 2021 kom det fram att  49% av kvinnorna kände ängslan, oro eller ångest. 1 av 10 kvinnor tar antidepressiva mediciner och 50% av alla sjukskrivningar beror på psykisk oh...

 • En skola med goda förutsättningar

  Elever studerar

  Skolan ska vara en trygg plats för barn, ungdomar och även personal. Det ska var en plats där man bygger grunden till att varje elev ska lyckas så bra som möjligt i livet.

  Oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen är välmående en grundläggande faktor för att man ska kunna utvecklas till sin fulla potential. Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga har ökat väldigt mycket de senaste åren. Det är därför som vi i Kristdemokraterna menar allvar när vi inte bara säger att vi vill stärka e...

 • Näringsliv och Arbete

  Vi ska verka för att de människor som kan arbeta, kommer i arbete. Vi måste skapa goda förutsättningar för företag, då ett välmående näringsliv genererar väldigt mycket positivt för en kommun i form av inkludering, ansvarstagande, gemenskap och skatteintäkter.

  Inträdesjobb

  Trösklarna måste sänkas dels för de som klarar att ta steget till vidareutbildning, men också för de som av olika skäl inte klarar av eller vill studera. Kristdemokraterna vill därför införa ”Inträdesjob...

 • Våra prioriteringar inför valet 2022

  Redo

  Vi i Kristdemokraterna har varit med och styrt Söderhamn under den senaste mandatperioden. Vi har hunnit med mycket, men självklart också blivit hämmade i utvecklingsarbetet på grund av pandemin. Därför vill vi mer än någonsin fortsätta att vara med och ansvarsfullt utveckla Söderhamn även nästa mandatperiod. Några av de områden som vi vill prioritera:

  Skolan. Det ska vara en trygg och utvecklande plats för barn, unga och även personal. Vi vill stärka Elevhälsan och låta lärarna fokusera...
 • Kristdemokraterna i Söderhamns VALPROGRAM 2022

  Kristdemokraternas Valprogram 2022

  Ett vänligare Söderhamn –

  Kristdemokraterna i Söderhamns VALPROGRAM 2022

  12 prioriterade frågor

  Prioritera kärnverksamheterna skola, vård och omsorg Nollvision för drogrelaterad dödlighet. Tillsätt en haverikommission vid varje fall Barn och unga ska ha goda och trygga livsvillkor – i hem, skola och fritid Förebyggande för psykisk hälsa  Trygg och äldrevänlig kommun Ett säkert Söderhamn, även i kristider Ingen kvinna ska känna sig otrygg – på stan, i hemme...
 • Kristdemokraterna och Abort

  Kvinnans rätt till sin kropp

  Kristdemokraterna står bakom den svenska abortlagen. I Sverige har vi fri abort till och med vecka 18. Alla har rätt till att göra abort och det gäller även papperslösa och asylsökande. För kvinnan kostar det lika mycket som ett läkarbesök. Efter vecka 18 måste man ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd för att få göra abort och finns det ”synnerliga skäl” tillåts det.

  Den 27 juni höll Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch en pressträff som en direkt följd till att H...

 • Gymnasiebehörighet – Några tankar och konkreta förslag.

  Elever i skolan

  Vi har i flera år sett att en stor andel elever inte når målen.

  Resultat har efterfrågats och det har varit ett av måtten på måluppfyllelse i nämnden, men vi saknar en tydlig kartläggning av och förklaring till varför elever inte når målen. Beror det på brister i språket, på välmående, har personen en eller flera diagnoser? Först när man har svart på vitt varför, kan man mer exakt veta vilka åtgärder som behövs. Vi har tagit upp några tankar här nedan och punktat upp våra konkreta förs...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...