• Allians för Söderhamn fortsätter

  Allians för Söderhamn

  Från och med idag den 11 oktober 2022 är det officiellt att vi i Allians för Söderhamn kommer att fortsätta samarbeta ytterligare fyra år. Vi är otroligt tacksamma för förtroendet hos väljarna och kommer att göra vårt yttersta för verkligen ta itu med utmaningarna som Söderhamns kommun står inför. Vi i Kristdemokraterna har tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet en gemensam politisk vision för hur vi ska fortsätta att utveckla Söderhamn.

  Några stora punkter som vi k...

 • KD ökar med 1 mandat i Söderhamn

  Kristdemokraterna Kommunfullmäktige Söderhamn

  Nu är samtliga röster och personröster räknade i valet 2022. I Söderhamn ökar vi från 2 till 3 mandat i kommunfullmäktige, vilket innebär att vår tredje person på kommunlistan, Elisabet Winsjansen, tar plats tillsammans med Anders Ramstrand och Janne Nilsson som även suttit tidigare mandatperiod.

  I riksdagsvalet backade KD en procentenhet. Däremot lyckades Kristdemokraterna i Gävleborg för första gången på länge ta en plats. Lili André, som var andra person på Gävleborgs riksdagslista...

 • Stort behov av boende för äldre: Bygg om Åsen!

  Fler boenden för äldre
  Det är ett stort behov av att skapa bra boenden för äldre i Söderhamn. Vi har brist på boendeplatser för personer med demenssjukdom. Det behovet tillgodoses till viss del av beslutet om ett nytt vård- och omsorgsboende, men fortfarande behöver vi ställa om och framför allt modernisera de boenden vi har. Allt för att möte de behov som äldreomsorgen har.

  Det behövs även fler mellanboendeformer. Tillgängliga boenden där du som äldre kan känna dig trygg. Äntligen har vi ett Trygghetsboende, ...

 • Allians för Söderhamn vill fortsätta utveckla Söderhamn tillsammans!

  Allians för Söderhamn

  Allians för Söderhamn vill fortsätta utveckla Söderhamn tillsammans.

  I område efter område bygger vi det framgångsrika Söderhamn. Vi har tagit kommunen framåt under en besvärlig mandatperiod. Att ställa om Söderhamn kräver kontinuitet. Riktningen är tydlig, budgeten är lagd. Våra planer och organisation säkerställer kärnuppdragen för barn och unga, välfärd och samhällsservice.

  Allians för Söderhamn satsar på tillväxt. Nya strategier för näringsliv, besöksnäring och landsbygd har...

 • Seniora medarbetare inom Omvårdnad är guld värda

  Anders - Ordförande Omvårdnadsnämnden

  När jag tackade ja till att bli ordförande för ON (Omvårdnadsnämnden) såg jag att det var fyra områden som jag skulle behöva arbeta särskilt extra med.

  Boende för äldre. Det var en stor differens mellan utbud och behov av boendeplatser. Personalfrågor. Hög sjukfrånvaro och många vikarier. Ekonomi. ON hade i flera år haft stora underskott. Förebyggande arbetet för äldre behövde återskapas. Medarbetare är en av de viktigaste resurserna i alla organisationer. Höga kvalitetsambitioner och go...
 • Staffan Danielsson till Söderhamn

  Staffan Danielsson till Söderhamn

  Onsdag den 24 augusti besöker före detta riksdagsledamoten – samt initiativtagaren till Kristdemokratiska Bondeförbundet – Staffan Danielsson Söderhamn för att prata om aktuella näringslivsfrågor och Kristdemokraternas landsbygdsprogram. Vi kommer tillsammans besöka kustfiskaren Dennis Westlund i Skärså för att få en större inblick i hur det är att vara fiskare längs Norrlandskusten idag. Därefter besöker vi Orrskärshamnen och företaget Söderhamns Stuveri & Hamn, som årligen h...

 • En sjukvård att lita på

  Kristdemokraterna är vårdpartiet i Söderhamn

  Sverige förtjänar en sjukvård att lita på. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

  I juli 2022 hade vi i Sverige 140’000 människor som väntat olagligt länge på vård. De orimligt långa köerna började redan innan pandemin. Vi i Kristdemokraterna vill att vårdgarantin på längre sikt bör skärpas kraftigt. Väntetiden till specialistbesök ska kortas till 30 dagar och väntetiden för operation eller behandling ska ko...

 • Vi kommer att stoppa en ny fastighetsskatt

  KD emot en ny fastighetsskatt

  Kristdemokraterna avskaffade den gamla fastighetsskatten på goda grunder – ingen ska tvingas lämna sitt hem på grund av en skatt. Allt fler inom socialdemokrater vill nu återinföra fastighetsskatten. Vi kommer att stoppa Socialdemokraternas försök att återinföra fastighetsskatten. Om den införs kommer vi att ta bort den på nytt. 

  Skatter behövs naturligtvis för att finansiera gemensamma uppgifter som välfärden, försvaret och polisen. 

  Stora reformer behövs för att bryta bidragsb...

 • Love Söderhamn Pride för hbtqi och allas lika värde

  Pride-tåg Söderhamn Kristdemokraterna

  I lördags anordnades Love Söderhamn Pride och vi var på plats. Kristdemokraterna har värden som grund: att alla människor är värdefulla och unika. Under dagen fick vi möjlighet att visa vår stöttning för hbtqi+-personers rätt att vara den de är och älska vem de vill. Tidigare under veckan brände någon illasinnad person den Pride-flagga som hissats vid rådhuset. Det påvisade hur viktigt det är att vi fortsätter att lyfta de här frågorna. Inom politiken behöver vi tydligare sätta ned foten och ...

 • Landsbygden

  Landsbygd

  Kristdemokraterna är idag det enda partiet som driver landsbygdsfrågorna helhjärtat. Landsbygdsfrågorna gäller inte bara bönderna – hela landsbygden ska leva. Det är också landsbygden som ger förutsättningarna för att vi ska ha en god livsmedelsförsörjning.

  Sverige måste öka sin självförsörjningsgrad och trygga sin livsmedelsförsörjning. Vi märker att fler människor börjar bry sig om dessa områden nu, antagligen för att vi har pågående krig i Europa, men också...