• GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

  Pressmeddelande-
  Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

  GrönBlå Samverkan fortsätter, såsom största politiska konstellation, att leda Västra Götalandsregionen i minoritet med 68 av regionfullmäktiges 149 mandat. GrönBlå Samverkan lade under den gångna mandatperioden fast en politisk linje präglad av kontinuitet och långsiktighet och utgångspunkten för det fortsatta arbetet och politikutveckling är GrönBlå Samverkans budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni i år.

  Den nytillträdda regionstyrelsegruppen har följande sammansättning:

  Ordförande regionstyrelsen och regionråd

  Johnny Magnusson, gruppledare (M), Göteborg
  Regionråd (och gruppledare)
  Kristina Jonäng (C), Uddevalla
  Conny Brännberg (KD), Skövde
  Jonas Andersson (L), Partille
  Ulrika Frick (MP), Mölndal

  Övriga regionråd
  Lars Holmin (M), Ulricehamn
  Linn Brandström (M), Töreboda

  Ersättare i regionstyrelsen
  Charlotte Nordström (M), Skara
  Henrik Ripa, (M), Lerum
  Peter Hermansson (M), Göteborg
  Cecilia Andersson (C), Brämhult
  Maria Nilsson (KD), Vänersborg
  Carina Liljesand (L), Göteborg
  Tony Johansson (MP), Mellerud

  Även presidiet till regionfullmäktige valdes, vilket innebär att regionfullmäktige för första gången får en kvinna som ordförande.

  Ordförande regionfullmäktige
  Annika Tännström (M), Kungälv

  2:e vice ordförande, regionfullmäktige
  Magnus Berntsson (KD), Göteborg

  Nomineringar till övriga styrelser, nämnder etc. kommer att presenteras senare och inför regionfullmäktige den 27 november då val till dessa kommer att ske.