• Monica Selin invald i Rädda Barnens riksstyrelse

  Pressmeddelande-
  Monica Selin, Kristdemokraternas regionråd och gruppledare i Västra Götalandsregionen, har blivit invald i Rädda Barnens riksstyrelse. Valet ägde rum vid Rädda Barnens riksmöte under söndagen.

  – Mitt politiska engagemang har i hög grad varit kopplat till frågor om barns rättigheter och behov. Under snart fyra år har jag lett psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen. Där har stort fokus lagts på att stärka vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Det känns oerhört inspirerande att ta med sig dessa erfarenheter in i mitt nya uppdrag på Rädda Barnen, säger Monica Selin.

  I 20 år har Monica Selin varit regionråd i Västra Götalandsregionen. Nu kommer hon att avveckla sitt partipolitiska arbete. Innan kandidatnomineringarna gjordes till valet 2018 fattade hon beslutet att avträda av sin roll som regionpolitiker efter denna mandatperiod. Valet av ny gruppledare samt nominering av regionråd sker senare i höst.

  – Det känns helt enkelt att det är dags att låta någon annan ta över stafettpinnen. Det har varit en fantastisk tid i regionen. Inte minst nuvarande mandatperiod där Kristdemokraterna, tillsammans med övriga partier i GrönBlå Samverkan, styrt Västra Götalandsregionen. Sedan dag ett har GrönBlå Samverkan prioriterat psykiatrin. Det är jag särskilt stolt över. Under vårt styre har psykiatrin fått en ramökning på en kvarts miljard kronor. Jag är även stolt över alla som varit delaktiga i Kristdemokraternas starka valrörelse, säger Monica Selin.

  I valet till Västra Götalandsregionen fick Kristdemokraterna ett valresultat på 7,6 procent. Det är en uppgång på 1,9 procentenheter jämfört med föregående val.

  Kontakt:
  Monica Selin 070-844 46 77

  Presskontakt:
  Thomas Palmgren 076-213 39 21