• Koldioxidbudget ska stärka klimatarbetet i Västra Götaland

  Pressmeddelande – Magnus Berntsson I dag beslöt miljönämnden I Västra Götalandsregionen att ge grönt ljus till en koldioxidbudget som omfattar hela länet. Budgeten ska följas upp och omräknas årligen samt sträcker sig från 2020-2040. (mer …)

 • ”Fortsatt utveckling av järnvägen i Västsverige är nödvändig”

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna Västra Götalands höststämma – Kristdemokraterna i Västra Götaland kommer att fortsätta att arbeta för en utveckling av järnvägen i Västsverige, säger Magnus Jacobsson, Conny Brännberg och Gunilla Lindell. (mer …)

 • Budgetförslag för 2020 – Fokusering och prioritering

  Pressmeddelande- GrönBlå Samverkans gruppledare kommer att finnas tillgängliga för kommentarer från och med klockan 11.00 idag måndag den 6 maj. Budgetförslaget kan laddas ner här.

  GrönBlå Samverkans budgetförslag fokuserar på de stora satsningar som tidigare gjorts och som fullföljs även år 2020. Det handlar om kontinuitet och långsiktighet för en god utveckling av Västra Götalandsregionen. Samtidigt har de ekonomiska förutsättningarna förändrats och prognoserna visar på ett betydligt...

 • Historiska investeringar ska utveckla Göteborgs botaniska trädgård

  Pressmeddelande Regionstyrelsen ställde sig i dag bakom en projektinriktning för en 500-miljonerinvestering av uppbyggnaden av nya växthus och ett besökscentrum på Göteborgs botaniska trädgård. I befintlig tidplan föreslås att de nya växthusen ska öppnas för allmänheten i etapper; 2022, 2023 och 2025. (mer …)

 • GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

  Pressmeddelande- Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande. (mer …)

 • Conny Brännberg ny gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

  Pressmeddelande- Conny Brännberg, Skövde, är vald till gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Det fattade Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp beslut om i kväll. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

  Pressmeddelande- Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 – 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018. (mer …)

 • Monica Selin invald i Rädda Barnens riksstyrelse

  Pressmeddelande- Monica Selin, Kristdemokraternas regionråd och gruppledare i Västra Götalandsregionen, har blivit invald i Rädda Barnens riksstyrelse. Valet ägde rum vid Rädda Barnens riksmöte under söndagen. (mer …)

 • Etablering av heldygnsvårdenhet för patienter med komplext självskadebeteende

  Pressmeddelande Fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen har i dag fattat beslut om att starta upp arbetet med att etablera en ny självskadeenhet på Östra sjukhuset. I april 2017 fick Psykiatri Affektiva i uppdrag att starta en regional högspecialiserad enhet för patienter med komplex självskadeproblematik. Beslutat fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

  Pressmeddelande  – GrönBlå Samverkan Nu presenterar vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – GrönBlå Samverkan – vårt förslag till budget för 2019. Det är ett budgetförslag som särskilt fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. (mer …)