• Historiska investeringar ska utveckla Göteborgs botaniska trädgård

  Pressmeddelande
  Regionstyrelsen ställde sig i dag bakom en projektinriktning för en 500-miljonerinvestering av uppbyggnaden av nya växthus och ett besökscentrum på Göteborgs botaniska trädgård. I befintlig tidplan föreslås att de nya växthusen ska öppnas för allmänheten i etapper; 2022, 2023 och 2025.

  – Med nya växthus skapas möjligheter att säkra trädgårdens unika växtsamlingar. Det är av största betydelse för att Botaniska ska kunna behålla sin framstående position, nationellt och internationellt, både inom forskning och folkbildning. Samtidigt kommer vi att kunna lösa en rad allvarliga problem kring tillgänglighet, arbetsmiljö och energieffektivitet som är kopplade till de åldrade växthus som trädgården har i dag, säger Magnus Berntsson (KD), ordförande i miljönämnden.

  Syftet med ett besökscentrum är att ge besökarna en kraftigt förbättrad service. Centrumet ska vara en introduktion till besöket i både växthusen och trädgården. Det ska bland annat vara utrustat med modern informationsteknologi, tillhandahålla lättillgänglig information och erbjuda en avslappnande miljö.

  – Göteborgs botaniska trädgård, som har en viktig roll i att sprida kunskap om biologisk mångfald, har cirka 600 000 besökare per år och är ett av Västsveriges största besöksmål. Trädgården måste hålla en standard för att varaktigt kunna locka trädgårdsintresserade turister i framtiden. Genom byggnationerna blir Botaniska en mer attraktiv besöksanledning året runt, vilket skapar nya möjligheter för besöksnäringen i Västra Götaland, säger Helen Persgren (MP), ordförande i styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård.

  Kommentarer:
  Magnus Berntsson (KD), ordförande miljönämnden
  0707-14 47 39

  Helen Persgren (MP), ordförande Göteborgs botaniska trädgård
  0703- 58 46 04

  Kontakt
  Thomas Palmgren, politisk sekreterare
  0762-13 39 21