• GrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

  Pressmeddelande-
  Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 – 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018.

  GrönBlå Samverkan är den största samlade politiska konstellationen i Västra Götalandsregionen efter valet och de fem partierna samlar 68 av regionfullmäktiges 149 mandat.

  – GrönBlå Samverkan är en väl beprövad och samkörd politisk konstellation som styrt Västra Götalandsregionen i majoritet under innevarande mandatperiod. Valresultatet visar att en kommande politisk ledning kommer, i samförstånd med andra partier, behöva sluta breda överenskommelser för att föra Västra Götalandsregionen framåt. Därför känns det mycket tillfredställande att i det nuvarande parlamentariska läget kunna konstatera att partierna i GrönBlå Samverkan är beredda att gemensamt ta sig an uppgiften att fortsätta leda regionen, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

  I budget för 2019 har GrönBlå Samverkan tidigare slagit fast satsningar på:

  • att fortsatt förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.
  • omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.
  • framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.
  • att genomföra de stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.
  • klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.
  • personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.

  Kommentarer:
  Johnny Magnusson, Moderaterna
  0730-98 48 00‬

  Kristina Jonäng, Centerpartiet
  0708-67 16 21

  Conny Brännberg, Kristdemokraterna
  0703-41 05 65

  Jonas Andersson, Liberalerna
  0708-37 78 53

  Ulrika Frick, Miljöpartiet
  0702-70 40 93