• Vi behöver en ny modell för fordonsbeskattning

  Debattartikel Bohusläningen – Magnus Berntsson och Magnus Jacobsson Sverige behöver en politik som lever upp till devisen ”hela landet ska leva”. Vi har inte råd med en politik som slår mot landsbygden. (mer …)

 • Folkhögskolan är unik och måste värnas

  Debattartikel Dagens samhälle – Conny Brännberg Det unika med folkhögskolorna är deras frihet och hur länge de har lämnats fria från politisk klåfingrighet. Men nu höjs röster med krav om att folkhögskolorna ska vara en del av det etablerade allmänna utbildningssystemet. Det är fel väg att gå, skriver regionrådet i Västra Götalandsregionen. (mer …)

 • Dags att förändra ett dysfunktionellt system

  Debattartikel Smålandsposten – Conny Brännberg m.fl. Att de tre största regionerna i landet verkar vara beredda att helt avveckla mobilitetsstödet (regionernas finansiering av sina elever på folkhögskolorna) utan att detta har förankrats hos andra regioner är ett stort hot mot verksamheten på många folkhögskolor i landet, skrev Sven Sunesson och Anna Johansson från Centerpartiet i Region Kronoberg på Opinion den 19 juni. Dagens mobilitetsstöd är ett dysfunktionellt system som behöver fö...

 • Regionen stödjer utsatta verksamheter

  Debattartikel Mariestads-Tidningen – Conny Brännberg och Kristina Jonäng De ekonomiska konsekvenserna av covid-19, och de effekter det haft på samhället, har slagit hårt på näringslivet, arbetsmarknaden och kultur- och föreningslivet. Västra Götalandsregionen genomför sedan en tid tillbaka flera insatser för att stötta dessa branscher. (mer …)

 • Civilsamhället behöver stöd i coronakrisen

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg Civilsamhällets organisationer har, likt många företagare, tappat stora intäkter i svallvågorna av Coronapandemin. Kristdemokraterna anser att det behövs ett statligt krispaket för att stötta civilsamhället. (mer …)

 • Landsbygdsborna straffas av höga bränsleskatter

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson och Magnus Jacobsson

  Sverige har redan i dag höga skatter på drivmedel, samtidigt som det är ett avlångt land med helt olika förutsättningar att välja bort bilen. (mer …)

 • Debattartikel Dagens Samhälle – Conny Brännberg och Per Larsson Det går bra för den svenska besöksnäringen. Kommuner och regioner har all anledning att delta aktivt i att utveckla denna växande näring. skriver två kristdemokratiska regionråd. (mer …)

 • Landsbygdspolitiken avgörande för välfärden

  Debattartikel GT – Conny Brännberg Kristdemokraternas nya fokus på landsbygdspolitik är viktig för Västra Götaland, där ett väl fungerande samspel mellan stad-land-kustbygd-skärgård är avgörande för välfärden och framtiden. (mer …)

 • ”Fortsatt utveckling av järnvägen i Västsverige är nödvändig”

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna Västra Götalands höststämma – Kristdemokraterna i Västra Götaland kommer att fortsätta att arbeta för en utveckling av järnvägen i Västsverige, säger Magnus Jacobsson, Conny Brännberg och Gunilla Lindell. (mer …)

 • Brandbeskattning ökar klyftorna

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl. Västra Götalands medborgare måste få ut mer vård per satsad skattekrona. Regionbudgeten har stor betydelse för sjukvården. Resurser behöver omfördelas från de stora sjukhusen till den nära vården som människor behöver ofta. (mer …)