• Beslut om sjukvården ska inte fattas i Bryssel

  Debattartikel TTELA – Maria Nilsson m.fl. EU har i dag inte befogenheter inom hälso- och sjukvård. Men EU-kommissionen vill nu göra insteg inom detta område.

  Startskottet för detta var när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i november presenterade förslaget om att upprätta en hälsounion. Förslaget är bara ett första steg för att stärka EU:s hälsoarbete. Kommissionären Stella Kyriakides har sagt att hon under kommande konferens om framtidens EU vill titta vidare på v...

 • När döden blir ännu svårare

  Insändare TTELA – Conny Brännberg och Maria Nilsson m.fl. Bland de som avlider i covid-19 eller misstänkt covid-19 är siffran än högre, ungefär en tredjedel avlider utan att ha någon hos sig. Trots ambitionen att ingen ska behöva dö ensam. (mer …)

 • Byråkratiska hinder tas bort för att minska vårdskulden

  Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg m.fl. Vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar för att kapa vårdskulden i Västra Götaland. Vi är övertygade om att detta är möjligt genom att ta bort byråkratiska hinder och skapa möjligheter för alla vårdgivare att bidra i arbetet, skriver den politiska ledningen i regionen. (mer …)

 • Förändra levnadsvanorna och förebygg dödliga sjukdomar

  Debattartikel Bohusläningen – Acko Ankarberg Johansson och Maria Nilsson Kunskap om bra kost, motion och en sund livsstil finns i dag hos många, men ojämlikheten i hälsa är stor. Oro för covid-19, ensamhet och isolering leder också till ökad ohälsa. Vår folkhälsopolitik syftar till att stötta människor att göra hälsosamma val men vi vill även lyfta den utbredda ensamheten. (mer …)

 • Ekonomiskt ansvar har aldrig varit mer viktigt

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl. Trots pandemin håller vi fast målsättningen med den viktiga omställningen av den nära vårdens utveckling i Västra Götaland. Nu måste vi hantera både pandemins effekter och den normala driften. (mer …)

 • Bryt ensamheten i Coronaisoleringens tid

  Debattartikel Bohusläningen – Jakob Forssmed och Maria Nilsson För varje besök du tänkt göra, men nu avstår, ring, eller videosamtala med tre personer som du tror finns i ensamhet. (mer …)

 • Många far illa efter nedskärningar i assistansen

  Insändare TTELA – Pia Steensland och Maria Nilsson Tänk dig ett liv där varje dag begränsas och ramas in i minuter och sekunder. Att förlora möjligheten att vara delaktig och istället tvingas till isolering. Det är så många människor med omfattande funktionsnedsättning lever idag på grund av nedskärningarna inom assistansen. (mer …)

 • Staten bör ta huvudansvaret för sjukvården

  Debattartikel GöteborgDirekt – Conny Brännberg och Magnus Berntsson Patienternas behov måste komma före regionalpolitiska egenintressen. För Kristdemokraterna är rätten till bra och jämlik vård viktigare än att värna dagens sätt att organisera vården. (mer …)

 • Civilsamhället en viktig medspelare nu och i framtiden

  Debattartikel TTELA – Maria Nilsson Ibland kan det hos vissa låta som om civilsamhället bara är en fritidsaktivitet, ett litet sidospår till det som sker inom den offentliga sfären eller i den individuella. Vi Kristdemokrater menar att civilsamhället är något mycket viktigare. (mer …)

 • Ofrivillig ensamhet – en dödlig riskfaktor

  Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd. Det skriver i dag regionpolitiker Maria Nilsson (KD) . (mer …)