• Civilsamhället behövs som aldrig förr

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg Under coronapandemin har civilsamhället stått för heroiska insatser, men också ställts inför enorma utmaningar. När fortsatta stöd formas framöver under krisen får denna sfär inte hamna i skymundan. Den behövs som aldrig förr! (mer …)

 • Beslut om sjukvården ska inte fattas i Bryssel

  Debattartikel TTELA – Maria Nilsson m.fl. EU har i dag inte befogenheter inom hälso- och sjukvård. Men EU-kommissionen vill nu göra insteg inom detta område.

  Startskottet för detta var när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i november presenterade förslaget om att upprätta en hälsounion. Förslaget är bara ett första steg för att stärka EU:s hälsoarbete. Kommissionären Stella Kyriakides har sagt att hon under kommande konferens om framtidens EU vill titta vidare på v...

 • När döden blir ännu svårare

  Insändare TTELA – Conny Brännberg och Maria Nilsson m.fl. Bland de som avlider i covid-19 eller misstänkt covid-19 är siffran än högre, ungefär en tredjedel avlider utan att ha någon hos sig. Trots ambitionen att ingen ska behöva dö ensam. (mer …)

 • Byråkratiska hinder tas bort för att minska vårdskulden

  Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg m.fl. Vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar för att kapa vårdskulden i Västra Götaland. Vi är övertygade om att detta är möjligt genom att ta bort byråkratiska hinder och skapa möjligheter för alla vårdgivare att bidra i arbetet, skriver den politiska ledningen i regionen. (mer …)

 • Förändra levnadsvanorna och förebygg dödliga sjukdomar

  Debattartikel Bohusläningen – Acko Ankarberg Johansson och Maria Nilsson Kunskap om bra kost, motion och en sund livsstil finns i dag hos många, men ojämlikheten i hälsa är stor. Oro för covid-19, ensamhet och isolering leder också till ökad ohälsa. Vår folkhälsopolitik syftar till att stötta människor att göra hälsosamma val men vi vill även lyfta den utbredda ensamheten. (mer …)

 • Vi behöver en ny modell för fordonsbeskattning

  Debattartikel Bohusläningen – Magnus Berntsson och Magnus Jacobsson Sverige behöver en politik som lever upp till devisen ”hela landet ska leva”. Vi har inte råd med en politik som slår mot landsbygden. (mer …)

 • Folkhögskolan är unik och måste värnas

  Debattartikel Dagens samhälle – Conny Brännberg Det unika med folkhögskolorna är deras frihet och hur länge de har lämnats fria från politisk klåfingrighet. Men nu höjs röster med krav om att folkhögskolorna ska vara en del av det etablerade allmänna utbildningssystemet. Det är fel väg att gå, skriver regionrådet i Västra Götalandsregionen. (mer …)

 • Ekonomiskt ansvar har aldrig varit mer viktigt

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl. Trots pandemin håller vi fast målsättningen med den viktiga omställningen av den nära vårdens utveckling i Västra Götaland. Nu måste vi hantera både pandemins effekter och den normala driften. (mer …)

 • Dags att förändra ett dysfunktionellt system

  Debattartikel Smålandsposten – Conny Brännberg m.fl. Att de tre största regionerna i landet verkar vara beredda att helt avveckla mobilitetsstödet (regionernas finansiering av sina elever på folkhögskolorna) utan att detta har förankrats hos andra regioner är ett stort hot mot verksamheten på många folkhögskolor i landet, skrev Sven Sunesson och Anna Johansson från Centerpartiet i Region Kronoberg på Opinion den 19 juni. Dagens mobilitetsstöd är ett dysfunktionellt system som behöver fö...

 • Regionen stödjer utsatta verksamheter

  Debattartikel Mariestads-Tidningen – Conny Brännberg och Kristina Jonäng De ekonomiska konsekvenserna av covid-19, och de effekter det haft på samhället, har slagit hårt på näringslivet, arbetsmarknaden och kultur- och föreningslivet. Västra Götalandsregionen genomför sedan en tid tillbaka flera insatser för att stötta dessa branscher. (mer …)