• Vi måste tänka rätt inför morgondagens transportsystem

  Debattartikel  i bl.a. Bohusläningen – Magnus Jacobsson och Conny Brännberg Vi behöver planera för ett helt annat sätt att hantera morgondagens transporter. Detta ställer stora krav på samordningen mellan kommuner, regioner och staten. (mer …)

 • Byråkratiska hinder tas bort för att minska vårdskulden

  Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg m.fl. Vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar för att kapa vårdskulden i Västra Götaland. Vi är övertygade om att detta är möjligt genom att ta bort byråkratiska hinder och skapa möjligheter för alla vårdgivare att bidra i arbetet, skriver den politiska ledningen i regionen. (mer …)

 • Ekonomiskt ansvar har aldrig varit mer viktigt

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl. Trots pandemin håller vi fast målsättningen med den viktiga omställningen av den nära vårdens utveckling i Västra Götaland. Nu måste vi hantera både pandemins effekter och den normala driften. (mer …)

 • Nu satsar vi på fler knutpunkter i kollektivtrafiken

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson m.fl. Det pågår en mängd insatser i Göteborgsområdet alla med syftet att minska trängseln och göra resandet bekvämare, effektivare samt mer hållbart. Något som såväl invånarna, miljön som klimatet tjänar på. (mer …)

 • ”Fortsatt utveckling av järnvägen i Västsverige är nödvändig”

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna Västra Götalands höststämma – Kristdemokraterna i Västra Götaland kommer att fortsätta att arbeta för en utveckling av järnvägen i Västsverige, säger Magnus Jacobsson, Conny Brännberg och Gunilla Lindell. (mer …)

 • Brist på arbetskraft – en stor utmaning i Västra Götaland

  Debattartikel Borås tidning – Gunilla Lindell m.fl. Det går bra för vår region och Västsverige står därmed starkt rustat att möta en förväntad nedgång i svensk ekonomi nästa år. Arbetslösheten har under flera år varit lägre än riksgenomsnittet. Tack vare att allt fler människor jobbar och betalar skatt är också skatteintäkterna höga. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

  Pressmeddelande- Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 – 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018. (mer …)

 • Skapa bättre förutsättningar för att driva företag

  Insändare Ulricehamns tidning – Valéria Kant En väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen. Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling. Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverkan med kommunerna – för att Västra Götaland ska ta del av större s...

 • Kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson Alla verksamheter i Västra Götalandsregionen ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det är en vägledande princip för Kristdemokraternas politik. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

  Pressmeddelande  – GrönBlå Samverkan Nu presenterar vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – GrönBlå Samverkan – vårt förslag till budget för 2019. Det är ett budgetförslag som särskilt fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. (mer …)