• Vi måste tänka rätt inför morgondagens transportsystem

  Debattartikel  i bl.a. Bohusläningen – Magnus Jacobsson och Conny Brännberg Vi behöver planera för ett helt annat sätt att hantera morgondagens transporter. Detta ställer stora krav på samordningen mellan kommuner, regioner och staten. (mer …)

 • Byråkratiska hinder tas bort för att minska vårdskulden

  Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg m.fl. Vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar för att kapa vårdskulden i Västra Götaland. Vi är övertygade om att detta är möjligt genom att ta bort byråkratiska hinder och skapa möjligheter för alla vårdgivare att bidra i arbetet, skriver den politiska ledningen i regionen. (mer …)

 • Koldioxidbudget ska stärka klimatarbetet i Västra Götaland

  Pressmeddelande – Magnus Berntsson I dag beslöt miljönämnden I Västra Götalandsregionen att ge grönt ljus till en koldioxidbudget som omfattar hela länet. Budgeten ska följas upp och omräknas årligen samt sträcker sig från 2020-2040. (mer …)

 • Vi behöver en ny modell för fordonsbeskattning

  Debattartikel Bohusläningen – Magnus Berntsson och Magnus Jacobsson Sverige behöver en politik som lever upp till devisen ”hela landet ska leva”. Vi har inte råd med en politik som slår mot landsbygden. (mer …)

 • Ekonomiskt ansvar har aldrig varit mer viktigt

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl. Trots pandemin håller vi fast målsättningen med den viktiga omställningen av den nära vårdens utveckling i Västra Götaland. Nu måste vi hantera både pandemins effekter och den normala driften. (mer …)

 • Landsbygdsborna straffas av höga bränsleskatter

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson och Magnus Jacobsson

  Sverige har redan i dag höga skatter på drivmedel, samtidigt som det är ett avlångt land med helt olika förutsättningar att välja bort bilen. (mer …)

 • Nu satsar vi på fler knutpunkter i kollektivtrafiken

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson m.fl. Det pågår en mängd insatser i Göteborgsområdet alla med syftet att minska trängseln och göra resandet bekvämare, effektivare samt mer hållbart. Något som såväl invånarna, miljön som klimatet tjänar på. (mer …)

 • Koldioxidbudget i Västra Götaland

  Debattartikel SLA – Magnus Berntsson m.fl. Västra Götalandsregionens budget, som beslutades den 11/6 innehåller ett initierande av en koldioxidbudget. En sådan budget kommer att ge oss politiker en bättre möjlighet att styra Västra Götaland till en mer hållbar region, där målet är att nå upp till de mål som Parisavtalet fastslagit. (mer …)

 • Brist på arbetskraft – en stor utmaning i Västra Götaland

  Debattartikel Borås tidning – Gunilla Lindell m.fl. Det går bra för vår region och Västsverige står därmed starkt rustat att möta en förväntad nedgång i svensk ekonomi nästa år. Arbetslösheten har under flera år varit lägre än riksgenomsnittet. Tack vare att allt fler människor jobbar och betalar skatt är också skatteintäkterna höga. (mer …)

 • Budgetförslag för 2020 – Fokusering och prioritering

  Pressmeddelande- GrönBlå Samverkans gruppledare kommer att finnas tillgängliga för kommentarer från och med klockan 11.00 idag måndag den 6 maj. Budgetförslaget kan laddas ner här.

  GrönBlå Samverkans budgetförslag fokuserar på de stora satsningar som tidigare gjorts och som fullföljs även år 2020. Det handlar om kontinuitet och långsiktighet för en god utveckling av Västra Götalandsregionen. Samtidigt har de ekonomiska förutsättningarna förändrats och prognoserna visar på ett betydligt...