• Beslut om sjukvården ska inte fattas i Bryssel

  Debattartikel TTELA – Maria Nilsson m.fl.
  EU har i dag inte befogenheter inom hälso- och sjukvård. Men EU-kommissionen vill nu göra insteg inom detta område.

  Startskottet för detta var när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i november presenterade förslaget om att upprätta en hälsounion. Förslaget är bara ett första steg för att stärka EU:s hälsoarbete. Kommissionären Stella Kyriakides har sagt att hon under kommande konferens om framtidens EU vill titta vidare på vem som ska ha befogenheter över hälsorådet.

  Kristdemokraterna ser fördelar med samordning vid kriser, men anser att hälso- och sjukvårdsarbetet bör förbli en nationell kompetens. Därför har vi i riksdagens socialutskott och EU-nämnd drivit på regeringen för att tydligt verka för att det förblir så.

  Ett exempel där vi har legat på regeringen är i behandlingen av EU:s hälsoprogram 2021–2027, som sträcker sig över en mycket lång tid och därmed riskerar att utöka unionens befogenheter på området. Det är ett ambitiöst program med flera viktiga delar, såsom ökad koordinering och starkare beredskap vid hälsokriser. Kommissionen skriver också i sitt förslag att mediciner ska bli tillgängligt för alla. Det är givetvis något som är positivt och svårt att argumentera emot, men det är knappast EU:s ansvar att subventionera läkemedel i allmänhet.

  Kristdemokraterna har i grunden inte heller problem att ställa sig bakom skrivningar om att vi behöver satsa mer i vårt sjukvårdssystem, särskilt då vi är partiet som lägger mest pengar på sjukvården och som har det mest ambitiösa reformprogrammet för svensk sjukvård. Men sådana beslut ska fattas i Sveriges riksdag och inte i Bryssel.

  Programmet för en hälsounion kan verka okontroversiellt då det till stor del består av principer och uppmaningar till medlemsländerna. Regeringen måste dra lärdomar av sitt misslyckande med den sociala pelaren, som också var beundransvärda principer och uppmaningar men som nu har resulterat i förslag på minimilöner. Ett förslag som riskerar att hota den svenska modellen och maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter.

  Då tillbakavisade Socialdemokraterna och Stefan Löfven våra farhågor med påståenden om att vi inte skulle vara intresserade av förbättrade levnadsvillkor och social trygghet för människor. När ett skarpt förslag nu har presenterats av EU-kommissionen låter det dock annorlunda från Socialdemokraterna.

  Regeringen måste ta kommissionens förslag på allvar. Om inte, riskerar beslut som rör sjuk- och hälsovården i framtiden att hamna i Bryssel.

  Desirée Pethrus
  riksdagsledamot (KD), EU-politisk talesperson

  Acko Ankarberg Johansson
  riksdagsledamot (KD), ordförande riksdagens socialutskott

  Maria Nilsson
  regionpolitiker (KD), Västra Götalandsregionen