• Koldioxidbudget i Västra Götaland

  Debattartikel SLA – Magnus Berntsson m.fl.
  Västra Götalandsregionens budget, som beslutades den 11/6 innehåller ett initierande av en koldioxidbudget. En sådan budget kommer att ge oss politiker en bättre möjlighet att styra Västra Götaland till en mer hållbar region, där målet är att nå upp till de mål som Parisavtalet fastslagit.

  Det förändrade klimatet som vi idag lever i har redan skördat livsbetingelserna för många arter. IPBES globala rapport från 2019 belyser bland annat att människans markanvändning och påverkan på klimatet har lett till att över en miljon arter kan stå inför nära utrotning.

  I framtiden spås än mer alarmerande konsekvenser, då SMHI uppger att vi här i Västra Götaland väntas få en medeltemperatur som kan komma att öka med mellan 3 till 5 grader. Det innebär även att vi väntar en framtid med ökad nederbörd under vintern och somrar som riskerarar att bli torrare. Får vi återkommande torka under sommaren, så minskar möjligheten att bruka naturbetesmarkerna, vilket kommer få enorma konsekvenser för den biologiska mångfalden.

  Situationen är akut och vi måste se till att öka takten i klimatarbetet i Västra Götaland. I det accelererade arbetet för att minska utsläppen, så kommer en koldioxidbudget att vara till stor hjälp i att förtydliga hur mycket utsläppen behöver minska och vart vi behöver fokusera för att på ett effektivt sätt ställa om Västra Götaland. Budgeten är inte till för att enbart följa koldioxiden utan för att följa koldioxidekvivalenter. Det är växthusgasernas påverkan som om de vore koldioxid.

  På samma sätt som en ekonomisk budget sätter ramarna för hur mycket utgifter vi kan ha, så sätter en koldioxidbudget ramarna för hur mycket utsläpp vi kan ha. Koldioxidbudgeten kommer att skapa ett tydligt politiskt ramverk om hur vi på ett effektivt sätt kan nå upp till Parisavtalets mål. Där den kommer att konkretisera vart och hur vi på bäst sätt kan öka takten i klimatarbetet i Västra Götaland.

  Magnus Berntsson (KD)
  Ordförande i miljönämnden

  Peter Sögaard (MP)
  Regionfullmäktigeledamot