• Magnus Berntsson blir ny ordförande i regionfullmäktige

  Pressmeddelande
  GrönBlå Samverkan föreslår att Magnus Berntsson (KD) går in som ordförande i regionfullmäktige. Beslutet fattas slutligt i samband med att fullmäktige sammanträder 4 april. Han kommer att efterträda Joakim Larsson (MP) som nyligen blivit utsedd till att arbeta för Statsrådsberedningen på Regeringskansliet.

  Magnus Berntsson är 43 år gammal, bor i Göteborg och har hittills under nuvarande mandatperiod bland annat innehaft posten som andre vice ordförande i regionfullmäktige. Han har ingått i fullmäktige sedan Västra Götalandsregionen bildades 1998.

  – Förhandlingarna i regionfullmäktige har letts på ett framgångsrikt sätt och jag ser fram emot att fortsätta detta arbete. Att i rollen som ordförande få representera Västra Götalandsregionen i olika sammanhang är naturligtvis oerhört spännande, säger Magnus Berntsson (KD).

  – Det har varit mycket hedersamt att få möjligheten att verka som ordförande för Västra Götalandsregionen. Jag känner efter vårt arbete tillsammans i regionfullmäktiges presidium ett stort förtroende för Magnus Berntsson som min efterträdare, säger Joakim Larsson (MP).

  Kommentarer:
  Magnus Berntsson (KD), 0707-14 47 39
  Joakim Larsson (MP), 0703-40 83 89