• Byråkratiska hinder tas bort för att minska vårdskulden

  Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg m.fl. Vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar för att kapa vårdskulden i Västra Götaland. Vi är övertygade om att detta är möjligt genom att ta bort byråkratiska hinder och skapa möjligheter för alla vårdgivare att bidra i arbetet, skriver den politiska ledningen i regionen. (mer …)

 • Folkhögskolan är unik och måste värnas

  Debattartikel Dagens samhälle – Conny Brännberg Det unika med folkhögskolorna är deras frihet och hur länge de har lämnats fria från politisk klåfingrighet. Men nu höjs röster med krav om att folkhögskolorna ska vara en del av det etablerade allmänna utbildningssystemet. Det är fel väg att gå, skriver regionrådet i Västra Götalandsregionen. (mer …)

 • Ekonomiskt ansvar har aldrig varit mer viktigt

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl. Trots pandemin håller vi fast målsättningen med den viktiga omställningen av den nära vårdens utveckling i Västra Götaland. Nu måste vi hantera både pandemins effekter och den normala driften. (mer …)

 • Dags att förändra ett dysfunktionellt system

  Debattartikel Smålandsposten – Conny Brännberg m.fl. Att de tre största regionerna i landet verkar vara beredda att helt avveckla mobilitetsstödet (regionernas finansiering av sina elever på folkhögskolorna) utan att detta har förankrats hos andra regioner är ett stort hot mot verksamheten på många folkhögskolor i landet, skrev Sven Sunesson och Anna Johansson från Centerpartiet i Region Kronoberg på Opinion den 19 juni. Dagens mobilitetsstöd är ett dysfunktionellt system som behöver fö...

 • Regionen stödjer utsatta verksamheter

  Debattartikel Mariestads-Tidningen – Conny Brännberg och Kristina Jonäng De ekonomiska konsekvenserna av covid-19, och de effekter det haft på samhället, har slagit hårt på näringslivet, arbetsmarknaden och kultur- och föreningslivet. Västra Götalandsregionen genomför sedan en tid tillbaka flera insatser för att stötta dessa branscher. (mer …)

 • Civilsamhället behöver stöd i coronakrisen

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg Civilsamhällets organisationer har, likt många företagare, tappat stora intäkter i svallvågorna av Coronapandemin. Kristdemokraterna anser att det behövs ett statligt krispaket för att stötta civilsamhället. (mer …)

 • Ytterligare nationella åtgärder krävs för kultursektorn

  Debattartikel Dagens Samhälle – Conny Brännberg m.fl. Regeringens krispaket till kulturen och idrotten är ett välkommet första steg. Men för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kultursektorn behöver regeringen göra mer. (mer …)

 • Debattartikel Dagens Samhälle – Conny Brännberg och Per Larsson Det går bra för den svenska besöksnäringen. Kommuner och regioner har all anledning att delta aktivt i att utveckla denna växande näring. skriver två kristdemokratiska regionråd. (mer …)

 • Svenskarna dåliga på källkritik – nu ska vi bli världsbäst

  Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl. Efter att begrepp som desinformation, faktaresistens och näthat fått fäste har vi insett att samhällsutvecklingen och digitaliseringen inte bara skapat fantastiska möjligheter utan också prövningar. Vi står nu inför utmaningen att öka motståndskraften mot de destruktiva strömningarna på nätet. (mer …)

 • Budgetförslag för 2020 – Fokusering och prioritering

  Pressmeddelande- GrönBlå Samverkans gruppledare kommer att finnas tillgängliga för kommentarer från och med klockan 11.00 idag måndag den 6 maj. Budgetförslaget kan laddas ner här.

  GrönBlå Samverkans budgetförslag fokuserar på de stora satsningar som tidigare gjorts och som fullföljs även år 2020. Det handlar om kontinuitet och långsiktighet för en god utveckling av Västra Götalandsregionen. Samtidigt har de ekonomiska förutsättningarna förändrats och prognoserna visar på ett betydligt...