• Mer behöver göras för bönderna

  Debattartikel TTELA – Conny Brännberg
  Västra Götaland har ett rikt grönt näringsliv. Över 30 000 personer är sysselsatta inom de gröna näringarna.

  Bönderna som driver skogs- eller jordbruken är en del av dessa, men även många andra yrkeskategorier finns med i arbetet med att förädla, transportera sälja råvarorna.

  Att Sveriges självförsörjning av livsmedelsproduktion måste öka är en av de absolut viktigaste frågorna vi har att arbeta med politiskt, inte någon gång i framtiden – utan nu.

  Under pandemin har våra mataffärer erfarit en storm av hamstrande svenskar på jakt efter toapapper, pasta och vetemjöl. Samtidigt är Sverige sårbart. Vår självförsörjning av livsmedel är nu nere under 50 procent. Sverige är bara självförsörjande på morötter, socker och spannmål. På tio år har 20 procent av betesmarken i Sverige vuxit igen. Det betade haglandskapet är, näst efter den tropiska regnskogen, världens mest artrika biotop. Jordbruket är centralt för bevarande av öppna landskap, men också för arbete och tillväxt på landsbygden.

  När många gårdar lägger ner sina verksamheter – tvingade av dålig lönsamhet, hot och trakasserier från aktivister eller andra orsaker – ersätts de med import av mat som producerats med metoder som är förbjudna i Sverige. Den riktade brottsligheten mot jord- och skogsbruksprodukter kräver också fler förebyggande insatser. Särskilt viktigt är det att stärka polisens lokala förankring.

  Ofta är jordbruksföretagen ryggraden för landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Kristdemokraterna är pådrivande för att minska jordbrukarnas regelkrångel med fokus på att minska kostnaderna. För att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft har vi föreslagit att skatten på den diesel som används inom jordbruket sänks i motsvarande grad som inblandning av biodrivmedel gjorts. Nästan hälften av företagen i de gröna näringarna upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt – det är oacceptabelt.

  De svenska livsmedlen håller hög kvalitet men i många fall har bönderna en mängd onödiga pålagor som hämmar deras konkurrens mot importerade livsmedel. Att verka för att svenska bönder ska ha konkurrensneutralitet gentemot andra bönder är en central fråga.

  I Sverige ska vi vara stolta över att våra bönder håller landskapen öppna och bidrar till biologisk mångfald. Våra bönder bidrar till matproduktioner i Sverige. Det är rent ut sagt livsviktigt i händelse av krig eller kris. Som politiker kan vi åstadkomma en del, men den verkliga makten ligger hos oss som konsumenter. Bästa sättet att stötta bönder som levererar lokala livsmedel är att köpa deras produkter.

  Conny Brännberg (KD)
  regionråd