• Conny Brännberg ny gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

  Pressmeddelande-
  Conny Brännberg, Skövde, är vald till gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Det fattade Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp beslut om i kväll.

  – Att få detta förtroende känns oerhört hedrande och inspirerande. Kristdemokraterna har ett starkt resultat med sig i regionvalet. GrönBlå Samverkan fortsätter att leda Västra Götalandsregionen nästa mandatperiod. Det skapar gynnsamma förutsättningar för Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupps fortsätta arbete för en jämlik och nära vård samt ett starkare och attraktivare Västra Götaland, säger Conny Brännberg.

  Conny Brännberg har i dag flera politiska poster. I Skövde är han ordförande i kommunfullmäktige samt gruppledare för Kristdemokraterna. I Västra Götalandsregionen har han bland annat posterna som ordförande i Kulturnämnden samt i Turistrådet Västsverige.

  Regionfullmäktigegruppen beslöt även att nominera Conny Brännberg till ordinarie ledamot i regionstyrelsen och Maria Nilsson, Vänersborg, till ersättare. Magnus Berntsson, Göteborg, nominerades till vice ordförande i regionfullmäktige.

  Kontakt:
  Conny Brännberg
  070-341 05 65

  Maria Nilsson
  070-494 88 73

  Magnus Berntsson
  070-714 47 39

  Presskontakt:
  Thomas Palmgren, politisk sekreterare
  076-213 39 21