• När döden blir ännu svårare

  Insändare TTELA – Conny Brännberg och Maria Nilsson m.fl.
  Bland de som avlider i covid-19 eller misstänkt covid-19 är siffran än högre, ungefär en tredjedel avlider utan att ha någon hos sig. Trots ambitionen att ingen ska behöva dö ensam.

  Det råder besöksförbud inom sjukvården för att minska smitta, och att andelen som avlider utan att ha någon vid sin sida ökar beror till stor del på att man av smittskyddsskäl inte kan ta emot anhöriga. Regeringen har nyligen öppnat upp för besök på äldreboenden från närstående i livets slutskede vilket är välkommet, men mer måste göras för sjukvården.

  Att vara ensam och inlagd på sjukhus är väldigt jobbigt, särskilt om man är svårt sjuk eller i livets slutskede. Den sista tiden kan vara väldigt ångestfylld och då är det särskilt viktigt att ha en hand att hålla i.

  Situationen som råder sätter även vårdpersonalen i en svår sits. De vill kunna finnas där och trösta och lindra men de hinner inte.

  Sjukhuskyrkan har bemanning på sjukhusen även när det råder besöksförbud. Deras närvaro och medmänsklighet är nu viktigare än någonsin. Redan i mars lyfte Kristdemokraterna att vi ville se ett ökat stöd till sjukhuskyrkan så de kan öka sin bemanning över hela landet. Det skulle göra stor skillnad.

  Med så stort lidande är behovet av närhet och stöd betydande. Vi vill därför att staten ska skjuta till mer pengar till sjukhuskyrkan. Så att det finns en hand att hålla i när livet är som svårast.

  Jakob Forssmed
  ekonomiskpolitisk talesperson Kristdemokraterna

  Acko Ankarberg Johansson
  sjukvårdspolitisk talesperson Kristdemokraterna

  Conny Brännberg
  regionråd Kristdemokraterna

  Maria Nilsson
  regionpolitiker Kristdemokraterna