• Nu satsar vi på fler knutpunkter i kollektivtrafiken

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson m.fl.
  Det pågår en mängd insatser i Göteborgsområdet alla med syftet att minska trängseln och göra resandet bekvämare, effektivare samt mer hållbart. Något som såväl invånarna, miljön som klimatet tjänar på.

  Det är trångt på gator och vägar i Göteborg. Sedan år 2000 har Göteborgs befolkning ökat med mer än 100 000 invånare och det märks tydligt för var och en som rör sig i stan. Bilar, spårvagnar, bussar, cyklister och gångtrafikanter vill alla ta sig fram mellan hem, jobb och fritid. För det är inte bara trängseln på gatorna som är ett problem i Göteborg – närmiljö, miljön i stort och klimat påverkas också negativt. Det är därför nödvändigt att det hållbara resandet utvecklas på flera sätt, vilket också är betydligt mer effektivt i en modern storstad.
  Om cirka fem år står Västlänken färdig, vilket inte är en dag för tidigt med tanke på att Göteborgs Centralstation slog i kapacitetstaket redan när Alependeln öppnades 2012. Men Västlänken är långt ifrån det enda som händer i Göteborg de närmsta åren. Mycket kommer märkas i vardagen.

  I ett gemensamt arbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille utvecklar vi steg för steg stadstrafiken med mer kapacitet, snabbare resor inom storstadsområdet och attraktiva knutpunkter.

  Insatser på flera fronter
  Tiden har sprungit ifrån den gamla idén om att nästan all trafik måste passera Centralen och Brunnsparken, i stället behöver vi fler knutpunkter och tvärförbindelser. Det ska också gå att ta sig snabbare från större knutpunkter som Rymdtorget, Frölunda torg, Angered och Mölndals centrum in till centrala stan. Västlänken blir också en viktig beståndsdel i att komma från en kollektivtrafik där allt måste passera Centralen eller Brunnsparken och redan i dag har steg tagits för detta. Svingeln, Gamlestaden och Backaplan har alla fått en viktigare roll som knutpunkter.

  Svingeln, Gamlestaden och Backaplan har alla fått en viktigare roll som knutpunkter
  Även cykeln har ökat i betydelse som transportmedel och det gäller både hyrcyklar som finns på stan – med eller utan el – och den egna cykeln, något som det tas stor hänsyn till i infrastruktursatsningarna.

  Andra satsningar som kan nämnas är:
  • Tätare älvförbindelser, i november började den nya elfärjan Elvy trafikera Stenpiren-Lindholmen och mer kommer.
  • 40 nya spårvagnar börjar levereras 2020.
  • Stadsbussarna elektrifieras på bred front.
  • Kraftig utbyggnad på Hisingen: Backa ska få ordentliga bussförbindelser och spårvagnen ska börja byggas ut mot Lindholmen.

  Det pågår en mängd insatser i Göteborgsområdet alla med syftet att minska trängseln och göra resandet bekvämare, effektivare samt mer hållbart. Något som såväl invånarna, miljön som klimatet tjänar på.

  Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden
  Peter Hermansson (M), ordförande Västtrafik
  Jessica Loftbring (C), 1:a vice ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Magnus Berntsson (KD), ordförande i miljönämnden
  Helena Holmberg (L), ersättare i kollektivtrafiknämnden