• Regionen stödjer utsatta verksamheter

  Debattartikel Mariestads-Tidningen – Conny Brännberg och Kristina Jonäng
  De ekonomiska konsekvenserna av covid-19, och de effekter det haft på samhället, har slagit hårt på näringslivet, arbetsmarknaden och kultur- och föreningslivet. Västra Götalandsregionen genomför sedan en tid tillbaka flera insatser för att stötta dessa branscher.

  Västra Götalandsregionen har redan fattat ett antal beslut om medel till nya och befintliga projekt och verksamheter, med anledning av det aktuella ekonomiska läget. Insatserna rör bland annat kompetensutveckling och olika riktade stöd. Fler ärenden av samma karaktär är under beredning.

  Kulturella och kreativa näringar har stor betydelse för både näringslivsutvecklingen men även samhällsutvecklingen. Företagen inom detta område bidrar förutom till tillväxt och sysselsättning till ett attraktivt och spännande Västra Götaland för både boende och besökare. I mitten av mars stod det klart att kulturföretagen var bland de hårdast drabbade när restriktionerna med anledning av covid-19 stängde ner stora delar av samhället. Effekterna har varit många stängda verksamheter, inställda arrangemang och föreställningar. För att underlätta för dessa aktörer har regionen riktat medel till verksamheter som blivit särskilt utsatta.

  Ökade medel har bland annat riktats för att erbjuda mindre, nystartade eller krisdrabbade kulturföretag rådgivning och kompetensutveckling. Genom satsningen erbjuds anpassad rådgivning kring såväl strukturella utmaningar för kulturföretag som akuta behov uppstått i kölvattnet av covid-19. Kompetensutvecklingen är huvudsakligen inriktad på strategier för att utveckla ekonomiskt hållbara verksamheter. Målet är att kulturföretagarna ska bli livskraftiga och bidra till ett rikt kulturliv i Västra Götaland.

  En av de branscher som genomgår en omställning och som under flera decennier haft stor betydelse för samhällsutvecklingen i Västsverige är fordonsindustrin. Varje nytt jobb i Västra Götaland inom fordonsindustrin skapar minst två nya jobb i övriga landet. Fordonsindustrin i Västsverige är hårt drabbad av pandemin Covid-19 i form av minskad omsättning, vilket lett till stora permitteringar och även varsel. Samtidigt pågår ett teknikskifte i industrin som rör digitalisering och programmering. I Göteborgsregionen tillskjuter Västra Götalandsregionen medel för att bland annat skapa förutsättningar för kompetensomställning i fordonsindustrin. Syftet är att stötta anställda i fordonsindustrin att möta nya förväntningar på arbetsmarknaden i och med den snabba digitala utvecklingen.

  Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom covid-19 har Turistrådet Västsverige satsat på att erbjuda webbaserad utbildning där deltagarna fått 70 % av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Syftet har varit att bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.

  Västra Götalandsregionen följer noga utvecklingen och agerar på de snabba negativa effekter vi ser i västsvenskt närings, -kultur- och föreningsliv. Vi kartlägger behov och arbetar för nya initiativ som kan stötta utsatta verksamheter i det nya ekonomiska läget.

  Kristina Jonäng (C), ordförande Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
  Conny Brännberg (KD), ordförande Kulturnämnden, Västra Götalandsregionen