• Fortsatta offensiva satsningar för hälso- och sjukvården

  Pressmeddelande-
  Satsningar på tillgänglighet inom akutsjukvården och psykiatrin liksom ett fokus på sjukvårdens omställning är de bärande delarna i den budget som idag fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  – De stora satsningar vi genomfört på regionens akutsjukvård har börjat att ge resultat. Det är därför viktigt att vi håller fast vid vår strategi för att långsiktigt bygga upp en akutverksamhet som möter invånarnas förväntningar på tillgänglighet och kvalitet, säger Tony Johansson, 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  I maj 2017 togs i bred politisk enighet den historiska planen om en omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Centralt i planen är att utveckla den vård som regionens invånare behöver ofta och att arbete för ökad kvalitet och tillgänglighet i hela vårdkedjan. I hälso- och sjukvårdsstyrelsen budget stärks den tidigare satsningen på vårdens omställning med 250 mnkr och totalt satsar styrelsen 350 mnkr på framtidens hälso- och sjukvård. I budgeten kvarstår också 2017 års satsning om drygt 140 mnkr på ökad tillgänglighet.

  Budgeten innebär också att en fortsatt förstärkning av den nära vården, psykiatrin och akutsjukvården. Den tidigare satsningen på akutsjukvården med 200 mnkr fortsätter under 2018, liksom satsningen om 250 mnkr på utveckling inom psykiatrin. För den GrönBlå Samverkan har tillgängligheten och kvalitén inom psykiatrin varit ett prioriterat område under mandatperioden vilket alltså även syns i hälso- och sjukvårdsstyrelsens detaljbudget.

  – Vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda en jämlik och tillgänglig psykiatrisk vård i hela regionen med att införa de tidigare antagna psykiatriplanerna. Genom att vi förstärker den nära vården kan vi också bättre möta den ökade psykiska ohälsan, säger Monica Selin (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och ordförande i psykiatriberedningen.