• Ge multisjuka äldre VIP-status i vården

  Insändare Skaraborgs läns tidning – Conny Brännberg
  Om en äldre person med känd geriatrisk sjukdomshistoria insjuknar i hemmet och behöver sjukhusvård ska hon eller han i möjligaste mån slippa att komma till en akutmottagning där väntetiden oftast är lång.

  Att behöva vänta i den stressiga miljö som ofta råder där, kan försätta en redan skör person i ett förvirringstillstånd. Om det dröjer länge innan någon på akutmottagningen har tid att till exempel ordna fram mat kan det leda till mycket negativa konsekvenser för en skör äldre. Kristdemokraterna vill ge multisjuka äldre VIP-status i vården. Redan i ambulansen ska personalen kunna dirigera och köra patienten direkt till ett geriatriskt akutintag, Även vid akutsjukhusens akutmottagningar och på vårdavdelningar är geriatrisk kompetens värdefull.

  En stor andel av alla inneliggande patienter är över 65 år. Om den äldre bedöms behöva akutsjukhusets resurser ska omhändertagandet präglas av kunskap om den äldres behov. Även utskrivning ska ske efter bästa praxis för att minska antalet återinläggningar inom sju dagar.

  Det är även viktigt att personal finns från att hemgången planeras, vid behov följer med i transporten hem, hjälper till vid ankomsten till bostaden, säkerställer att det finns mat, ordnar med läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet.

  Du ska kunna lita på vården.

  Conny Brännberg (KD), regionpolitiker