• KD: Så gör vi kollektivtrafiken tryggare

  Debattartikel GöteborgDirekt – Magnus Berntsson
  De senaste åren har kollektivtrafiken stärkts och utvecklats kraftfullt i Västra Götaland. Samtidigt krävs starkare fokus på trygghetsfrågor för att fler ska finna det attraktivt att åka kollektivt.

  Kameraövervakning är viktigt både för att hindra att brott sker men också för att kunna lagföra de som väljer att begå brott i kollektivtrafiken. Samtidigt krävs fler insatser. Kollektivtrafiken måste uppfattas som ett tryggt färdmedel bland såväl resenärer som anställda inom kollektivtrafiken under dygnets alla timmar. Ingen resenär ska behöva välja bort att resa kollektivt på grund av otrygghet.

  Kristdemokraterna vill sätta in trygghetsvärdar i kollektivtrafiken på helger och kvällar. Dessa ska finnas på såväl bussar och tåg som vid hållplatser och stationer där behovet av ökade trygghetsinsatser finns. För att öka tryggheten och trivseln bland barn och ungdomar behövs ett utökat samarbete med föreningsliv och skolor så att de större stationerna kan bemannas med skolvärdar under de tider då barnen reser till och från skolan.

  Göteborg stad och andra kommuner i Västra Götaland behöver ta ett större ansvar för att skapa en trygg miljö genom förbättrad belysning, röjning av buskar och nolltolerans mot klotter. Fler hållplatser och stationer ska utrustas med väderskydd.

  Många resenärer, framför allt unga kvinnor, är rädda för att gå av bussen på kvällarna. Genom flexibla nattstopp vid sena tider kan en ensam resenär begära att bli avsläppt mellan två hållplatser och därigenom stiga av närmare hemmet.

  Kristdemokraternas budskap är tydligt: I Västra Götaland ska alla som åker med kollektivtrafiken känna sig trygga dygnet runt, alla dagar i veckan.

  Magnus Berntsson (KD), regionpolitiker