• Klart att konstnärer måste få skäligt betalt

  Debattartikel Aftonbladet – Conny Brännberg
  Företrädare för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) kräver i ett debattinlägg att kulturminister Alice Bah Kuhnke vidtar åtgärder för att hålla de löften hon gett avseende konstnärers ersättningar i samband med utställningar.

  I artikeln nämns också de målmedvetna satsningar som görs i Västra Götalandsregionen. Vi har medverkat till att det avtal som staten tecknat med KRO också ska tillämpas i samband med regionala konstutställningar i vår region.
  Det är anmärkningsvärt att inte staten tar sitt ansvar för de statliga konstinstitutionernas ansvar. Om avtal tecknas måste parterna kunna lita på att dessa hålls. Enligt KRO sker inte detta.

  Vi kan konstatera att vaktmästaren som ansvarar för konstutställningarna har avtalsenliga löner. Detta gäller också lokalvårdare, de som transporterar verken, utställningstekniker och alla andra som är engagerade i att utställningen kommer till stånd. Men inte för konstnären själv. Medianlönen hos KROs medlemmar är 13 000 kronor i månaden. Detta är en ohållbar situation och kräver ändring.

  Att KRO riktar krav mot kulturministern är rätt och riktigt. Staten måste vara ett föredöme och det måste bli slut på utnyttjandet av konstnärernas medverkan vid utställningar. Självklart ska de ha skäliga ersättningar. Men det vilar också ett stort ansvar på regionala och kommunala politiker. KROs så kallade MU-avtal, som reglerar ersättningar för Medverkans- och Utställningskostnader, är ett sätt att hantera frågan. Då regleras parternas ömsesidiga åtaganden och inga konstnärer behöver känna att de är gratisarbetare.

  Vi har tagit ett visst ansvar för regionala konstinstitutioner i Västsverige och uppmanar alla andra lokala och regionala kulturansvarig att göra sin del.

  Det måste bli en ändring så att vi ersätter konstnärerna med skäliga belopp. Konstnärer har ofta en lång akademisk utbildning som samhället bekostat. Men när de är utbildade och klara för sina första utställningar ersätts de på helt annorlunda sätt än andra yrkeskategorier.

  För att främja ett rikt kulturliv är det viktigt att måna om konstnärernas livsvillkor. Därför är det dags att utkräva ansvar för dagens kulturpolitikers agerande. Det är inte acceptabelt att lova ut bättre villkor för konstnärer, men sedan inte göra något av saken.

  Ersättningar till konstnärer måste kunna skötas av ansvarsfulla politiker på kommunal, regional och statlig nivå. Någon lagstiftning ska inte behövas.

  Conny Brännberg, Ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen (KD)