• Mer pengar till förlossningsvård

    Insändare Bohusläningen – Maria Nilsson
    Vår förlossningsvård visar goda medicinska resultat. En relativt hög andel kvinnor drabbas dock fortfarande av förlossningsskador vid förlossning, dessutom går många av dessa kvinnor utan diagnos och obehandlade oacceptabelt långt efter förlossning. Oron för dessa komplikationer skapar en rädsla hos den blivande mamman som rimmar illa med vår ambition att ha en förlossningsvård i världsklass.

    Vi behöver en sammanhållen, välplanerad vårdkedja med kompetent, välutbildad vårdpersonal med goda arbetsförhållanden och väl implementerade kunskaper om hur man diagnostiserar och reparerar förlossningsskador. På så sätt kan man både arbeta förebyggande och behandlande och ge de bästa förutsättningarna för att förlossningen, eftervården och vården som stort ska klara av att fånga upp graviditets- och förlossningsrelaterade skador.

    Kristdemokraterna vill därför öka resurserna till förlossningsvård och eftervård samt till forskning, för att kunna reparera eventuella förlossningsskador korrekt och minimera negativa effekter av förlossningsrelaterad ohälsa för alla kvinnor som fött barn.

    Maria Nilsson (KD) Regionpolitiker