• Ny enhet för patienter med självskadebeteende

  Pressmeddelande-
  Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse fattade idag beslut om att inrätta en enhet för högspecialiserad vård för patienter med självskadebeteende. Enheten, som kommer att organiseras under Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Psykiatri Affektiva, beräknas kunna starta upp i slutet av året.

  – Det är oerhört angeläget att vi nu fattat beslut om att bygga upp en vård som kan möta en patientgrupp som hittills inte kunnat få sina vårdbehov tillgodosedda på ett tillräckligt bra sätt. Det handlar om patienter med allvarliga, ofta livshotande, självskadebeteenden eller som inte blivit hjälpta av andra metoder, säger Monica Selin (KD), som är ordförande i Psykiatriberedningen och ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  Den högspecialiserade enheten har i uppdrag att utgöra en resurs för hela Västra Götalandsregionen. Det innebär krav på ett utåtriktat arbete med konsultation och kunskapsspridning. Det innebär också ett nära samarbete med forskningen och att ligga i framkant när det gäller utveckling av vården.

  Verksamheten ska bestå av tio vårdplatser och beräknas kosta upp till cirka 10 miljoner i år och cirka 40 miljoner under nästkommande år.

  – Vårdens tillkortakommande har inneburit onödigt lidande för dessa patienter som inte sällan bollats mellan olika vårdinstanser, som ibland utsatts för tvångsvård i onödan och i enstaka fall till och med vårdats inom rättspsykiatrin, säger Monica Selin.

  – Under senare år har självskadevården utvecklats och vården har blivit mycket bättre på att arbeta med evidensbaserade metoder. Men fortfarande saknas riktigt bra vård för de allra svårast sjukaste patienter inom denna grupp, och som ofta har en komplex psykiatrisk problembild. Därför är dagens beslut väldigt efterlängtat, avslutar Monica Selin.

  Kommentarer:
  Monica Selin (KD), 0708-44 46 77

  Presskontakt:
  Elisabet Lann (KD), 0700-85 29 43