• S hotar valfriheten

  Insändare Alingsås tidning – Stefan Svensson
  I Västra Götalandsregionen finns i dag två vårdval. Sedan 1 oktober 2009 kan invånarna i regionen fritt välja mellan drygt 200 vårdcentraler inom ramen för det valfrihetssystem som kallas VG Primärvård. Den 1 september 2014 infördes ett vårdval för rehabiliteringsinsatser på primärvårdsnivå.

  Kristdemokraterna värnar möjligheten till inflytande och valfrihet. Självbestämmande stärker kvaliteten och skapar en mer värdig hälso- och sjukvård. Du ska ha många alternativ och rätt att välja bort det som inte fungerar eller aktivt välja en speciell inriktning eller profil. Men valfriheten står i skottgluggen. På riksnivå trycker Socialdemokraterna på för att införa regler som skulle tvinga många små välfärdsföretag att lägga ned. I Västra Götalandsregionen radar partiet upp negativa uttalanden om privat vård.

  Kristdemokraterna anser att beslutsmakt ska föras över från byråkrater och politiker till patienter. Speciellt när det rör sig om något så intimt som din hälsa. Därför bör vårdvalen utökas och fortsätta utvecklas utifrån patienternas behov och önskemål. Införandet av vårdval i Västra Götaland har gett en mångfald av aktörer och fler arbetsgivare. Den tillbakarullning av valfriheten som Socialdemokraterna driver på för måste stoppas. Patienten ska stå i fokus.

  Stefan Svensson (Kd)
  Kandidat i regionvalet