• S vill plundra regionens viktiga pensionspengar

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl.
  Socialdemokraterna vill ta över en halv miljard från regionens pensionspengar och riskerar de anställdas framtida pensioner. De olika lönesatsningarna från socialdemokratin kan allt mer liknas vid sagan om Mäster Skräddare.

  Efter månader av hätska debattartiklar och orimliga initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen räknade man nästan med att partiet skulle avisera en ordentlig skattehöjning i sitt budgetförslag för 2020. Det hade varit logiskt sett till den mycket höga ambitionsnivå som S har signalerat utåt.

  Partiet vill verka för högre grundlöner, bättre arbetsmiljö, kortare vårdköer och fortsatta investeringar. Det gamla vanliga alltså, mer av allt. Socialdemokraterna i regionen slår sig för bröstet och pratar om miljardtillskott till sjukvården. Men nu vill inte S höja skatten för att finansiera sin ”mer till allt-politik”. En berättigad fråga är då: Hur får de ihop sin budget?

  Såhär ligger det till. Vad Socialdemokraterna inte talar högt om är att de tar över 500 miljoner kronor, mer än en halv miljard, från den så kallade moderförvaltningen och fördelar dessa medel till sjukvården. Det kanske rent spontant låter rätt odramatiskt, men faktum är att de pengar som ligger i moderförvaltningen är knutna till de pensionsåtaganden som Västra Götalandsregionen har gentemot sina nuvarande och tidigare anställda. Regionen som arbetsgivare måste helt enkelt kunna betala ut pensioner.

  Om moderförvaltningen töms på dessa pengar måste ändå pensionsåtagandena fullföljas. Det innebär att om det inte finns några pengar så väntar nedskärningar i verksamheternas ekonomiska ramar framöver för att återställa pensionsmedlen. I praktiken betyder det att socialdemokratins lönesatsning kan leda till en försämrad arbetsmiljö för personalen om verksamheterna tvingas röra sig med mindre pengar.

  I budgeten för också Socialdemokraterna ett konstigt resonemang om att minska andelen köpt extern vård i tron om att det skulle vara billigare om regionen gjorde allt i egen regi. Det är i själva verket en bluff och innebär en stor risk med längre köer. Den vård som regionen köper i dag syftar till att hålla en hög tillgänglighet och vi får faktiskt oftast ett bättre pris än om vi skulle utföra det själva.

  Att säga sig satsa på vården och vårdens personal är gott och väl, men att göra det genom att plocka pengar från samma vårdpersonals framtida pensionspengar kan ingen uppleva som seriöst eller betrakta som ansvarsfull personalpolitik. Det blir som att ge med den ena handen men att ta med den andra.

  Socialdemokraterna skriver vidare i sin budget att de tillför 500 miljoner kronor för ”konkurrenskraftiga löner”. Den framgångsrika satsning som GrönBlå Samverkan tidigare gjort på vårdens personal genom höjda OB-ersättningar uppgår i budget för 2020 till cirka 420 miljoner kronor. S har med andra ord i stort sett kopierat GrönBlå Samverkans personalsatsning och om denna ska fullföljas återstår cirka 90 miljoner kronor till S lönesatsning. Om regionens 55 000 anställda skulle få del av denna summa motsvarar det 136 kronor per månad i höjd lön.

  Läser man Socialdemokraternas debattartiklar i olika tidningar kan man lätt få intrycket att allt kommer bli bättre med en socialdemokratisk budget. Alla medarbetare kommer att få avsevärt högre lön och överbeläggningarna och köerna kommer att försvinna i ett nafs. Hade S varit ett företag så hade man sannolikt anklagats för falsk marknadsföring.

  Socialdemokraternas olika lönesatsningar kan allt mer liknas vid sagan om Mäster Skräddare. Först utlovas en fin rock, som sedan gång på gång krymper till ett par byxor, en väst, en vante, en tumme och till sist ingenting alls.

  Man beskriver ett de facto lönelyft på 136 kronor som en storsatsning, samtidigt som man plundrar regionen på pensionspengar. Det är inte en seriös politik. Till skillnad från Socialdemokraterna anpassar åtminstone vi i GrönBlå Samverkan vår budget utifrån verkligheten.

  Johnny Magnusson (M)
  Regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen

  Kristina Jonäng (C)
  Regionråd i VGR

  Conny Brännberg (KD)
  Regionråd i VGR

  Jonas Andersson (L)
  Regionråd i VGR